górne tło

Krakowski Panel Klimatyczny za nami

Pierwszy Krakowski Panel Klimatyczny dobiegł końca. Ostatnie spotkanie odbyło się 12 czerwca, w trakcie którego 60 panelistów wybierało najlepsze pomysły. W formie rekomendacji trafią one do prezydenta miasta Krakowa.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 12.00 i było transmitowane na profilu Instytutu Polityk Publicznych na YouTube.

Krakowski Panel Klimatyczny jest formą demokracji deliberacyjnej, w której decydujący głos oddany jest bezpośrednio mieszkańcom. Współuczestniczą oni tym samym w podejmowaniu ważnych decyzji, które zaważą na najbliższej przyszłości miasta.

Propozycje, które uzyskały minimum 80-procentowe poparcie zostaną przez władze miasta wdrożone. Krakowski Panel Klimatyczny poświęcony jest zmianom klimatu i neutralności i klimatycznej miasta. Ma dać odpowiedź na pytanie: Jak władze i mieszkańcy mogą ograniczyć zużycie energii i zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej?

Łącznie w ramach panelu odbyło się sześć spotkań, w tym trzy edukacyjne o charakterze otwartym oraz trzy deliberacyjne, podczas których w grupach tematycznych pracowali paneliści.

Praca przebiegała w następujących obszarach:

Krakowski Panel Klimatyczny w liczbach:

Podczas spotkań edukacyjnych uczestnicy wysłuchali 39 wystąpień przedstawicieli magistratu, jednostek miejskich, ekspertów i organizacji pozarządowych. W trakcie spotkań paneliści wypracowali kilkaset rekomendacji z różnych obszarów tematycznych. Spośród nich po selekcji zostało wybranych ponad 100. Zostały one pogrupowane w kilkanaście bloków: każdy z nich dotyczy innego zagadnienia, będącego przedmiotem panelu: społeczności energetycznych, termomodernizacji, sieci ciepłowniczej, działań edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych.

Andrzej Łazęcki, zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej, który aktywnie uczestniczył w przygotowaniu i pracach Panelu podkreśla, że władze miasta wiążą z jego efektami wielkie nadzieje. – Nie tylko na uzyskanie wysokiej jakości rekomendacji, ale także na zwiększenie zainteresowania społecznego kryzysem klimatycznym i zbudowanie zaangażowanej, lokalnej społeczności wspierającej transformację klimatyczną.

Kraków dla idei transformacji klimatycznej chce pozyskać wszystkich mieszkańców, także młodych, czego świetnym przykładem może być niedawno zakończone wydarzenie YouthKrakHack. Młodzi dla klimatu! Czwarta jego edycja, skierowana do krakowskiej młodzieży, odbyła się pod koniec maja. Podczas 12-godzinnego spotkania uczestnicy, przy wsparciu mentorów pracowali na projektami związanymi z ochroną i neutralnością klimatyczną w czterech obszarach: transport i gospodarka odpadami; tereny zielone i obszary biologicznie czynne; jakość powietrza.

W tegorocznej edycji zwyciężyły projekty:

Zaangażowanie młodzieży w tak ważny dla przyszłości miasta obszar jest niezwykle budujące. Kreatywność, znajomość zagadnień klimatycznych, a także trafna ocena potrzeb i oczekiwań mieszkańców, to główne cechy wyróżniające zwycięskie projekty.