górne tło

Znamy laureatów Stypendiów Twórczych Miasta Krakowa 2021!

Przyznawane od 1994 roku Stypendia Twórcze Miasta Krakowa to forma dofinansowania przedsięwzięć o charakterze artystycznym i inicjatyw mających na celu upowszechnienie kultury na terenie Krakowa oraz opiekę nad zabytkami. W tegorocznej edycji spośród 447 zgłoszeń wyłonionych zostało 60 laureatów.

Stypendia Twórcze Miasta Krakowa zostały ustanowione w 1994 r. przez Radę Miasta Krakowa, aby wspierać i promować krakowskich artystów oraz menedżerów kultury. Ułatwiają szczególnie uzdolnionym osobom realizację autorskich projektów artystycznych oraz podjęcie dodatkowej, specjalistycznej edukacji artystycznej, studiów, stażu, doskonalenie umiejętności i zdolności twórczych.

O stypendium można ubiegać się w szesnastu dziedzinach: literatura, sztuki wizualne, w tym projektowanie przemysłowe oraz moda, architektura, muzyka poważna, muzyka popularna, taniec, teatr, film, niematerialne dziedzictwo Krakowa: folklor i tradycja, kultura ludowa, opieka nad zabytkami, kultura cyfrowa, intermedia: projekty interdyscyplinarne i z wykorzystaniem nowych technologii, animacja i edukacja kulturalna, zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury „street art” – sztuka uliczna.

Laureat konkursu otrzymuje jednorazowe stypendium w wysokości 10 tysięcy złotych, które przeznacza na realizację projektu twórczego opisanego we wniosku aplikacyjnym.

– Cieszę się, że niemal we wszystkich tych dziedzinach zgłaszani są w Krakowie kandydaci na stypendystów. To pokazuje jak wiele dobrego dzieje się w krakowskiej kulturze. Do konkursu stypendialnego zgłosiło się tym razem aż 447 kandydatów. Jest to rekordowa liczba zgłoszeń w historii przyznawania Stypendium Twórczego Miasta Krakowa, tak więc konkurencja była naprawdę mocna. Serdecznie gratuluję tegorocznym stypendystom i życzę im pomyślnej realizacji kolejnych autorskich projektów, sukcesów w dalszej edukacji i doskonaleniu umiejętności – mówi prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

 

Komisja ds. Stypendium Twórczego Miasta Krakowa, której przewodniczył Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta ds. kultury, spośród 447 zgłoszeń wybrała 60 laureatów, którzy otrzymają w roku bieżącym Stypendia Twórcze Miasta Krakowa. Pośród nazwisk odnajdziemy krakowskich artystów i animatorów kultury o ponadlokalnej sławie i bogatym dorobku, ale także debiutantów. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy, którzy mają ciekawe pomysły związane z animowaniem życia kulturalnego naszego miasta, bądź poszukują środków na samokształcenie i rozwój warsztatu twórczego.

Wśród propozycji i projektów zgłoszonych przez tegorocznych laureatów znajdziemy między innymi: napisanie i wydanie książki poetyckiej pt. „Dixieland” Roberta Króla, nagranie i wydanie debiutanckiego albumu zespołu Kuba Banaszek Trio, przygotowanie cyklu obiektów ceramicznych inspirowanych krakowskim modernizmem zgodnie z projektem Magdaleny Lazar, produkcję spektaklu performatywno-tanecznego „Jestem miłością III” w reżyserii Barbary Bujakowskiej czy przygotowanie pełnometrażowego filmu dokumentalnego „Podróż do przeszłości Romana Polańskiego i Ryszarda Horowitza” – to propozycja, której autorką jest Anna Kokoszka-Romer.

W tym roku, podobnie jak rok temu, przyznano aż 60 stypendiów (we wcześniejszych edycjach wyłaniano 40 laureatów), co wiąże się z włączeniem tej inicjatywy do programu „Kultura odporna” wpierającego lokalny sektor kultury i twórców w czasie pandemii.

Od 1994 roku przyznano już w sumie 566 Stypendiów Twórczych Miasta Krakowa. Dzięki temu lokalni artyści i twórcy, reprezentujący różne generacje i dziedziny sztuki oraz działalności artystycznej, zrealizowali wiele różnorodnych przedsięwzięć składających się na kulturalną atmosferę i ofertę naszego miasta.

Lista laureatów:

W pracach Komisji ds. Stypendiów Twórczych Miasta Krakowa uczestniczyli: Robert Piaskowski – przewodniczący komisji konkursowej, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. kultury, Małgorzata Jantos - wiceprzewodnicząca komisji konkursowej, przewodnicząca Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa, a także członkowie - w tym przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa oraz środowiska kulturalno-artystycznego. Skład całej komisji znajduje się na stronie internetowej BIP.