górne tło

Zegar w Krakowie odlicza czas do katastrofy klimatycznej

W Dniu Ziemi uruchomiono zegar klimatyczny na fasadzie TAURON Areny Kraków. Nawiązuje do nowojorskiej instalacji odliczającej czas do katastrofy klimatycznej. Projekt ten wpisuje się w długofalowe działania miasta, mające na celu dążenie do neutralności klimatycznej.

– Wspólnie z fundacją Green Festival uruchomiliśmy Krakowski Zegar Klimatyczny. Chcemy zwrócić uwagę mieszkańców na fakt, że godzina zero jest już bardzo blisko a nadejdzie wtedy, gdy temperatura na Ziemi podniesie się o 1,5 stopnia – mówi Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa.

Na świecie nie jest to pierwsza taka inicjatywa. Najsłynniejszy zegar klimatyczny powstał na Manhattanie. Został opatrzony wymownym komentarzem: The Earth has a deadline (Czas dla Ziemi dobiega końca). Obecnie to niecałe siedem lat.

– Zachęcamy wszystkich mieszkańców do podejmowania wspólnego wysiłku na rzecz ochrony środowiska, które pozwoli nam zachować Ziemię dla przyszłych pokoleń. Jesteśmy im to winni. A zegar tyka – zaznacza wiceprezydent Kulig.

 

 

Zegar klimatyczny to projekt edukacyjny, wpisujący się w długofalowe działania Krakowa zmierzające do ograniczenia negatywnych skutków zmiany klimatu i adaptacją miasta do tych zmian. Kraków na tym polu jest krajowym liderem, wdrożył lub obecnie realizuje wiele zróżnicowanych inicjatyw i projektów proklimatycznych, których celem nadrzędnym jest uzyskanie neutralności klimatycznej w jak najkrótszym, możliwym czasie.

Od kilku lat Kraków angażuje znaczną część środków budżetowych i europejskich, a także cały potencjał organizacyjny miasta i jego mieszkańców w przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu. Przykładem może być trwający obecnie Krakowski Panel Klimatyczny, poświęcony zmianom klimatu i neutralności klimatycznej, w którego pracach uczestniczy reprezentatywna grupa mieszkańców. Będą oni mieli realny wpływ na przyszłość społeczności lokalnej, jakość i komfort jej życia.

Miasto z zaangażowaniem wspiera wszelkie formy aktywności i demokracji obywatelskiej, jak np. ideę budżetu obywatelskiego, konsultacji społecznych. Działając dla dobra wspólnego wszystkich mieszkańców poszukiwani są partnerzy społeczni, którzy  swoim zaangażowaniem i wsparciem zwiększą dynamikę wprowadzanych zmian i dadzą im wartościową społeczną legitymację.