górne tło

Spotkania panelowe

Spotkania Krakowskiego Panelu Klimatycznego będą odbywały się od kwietnia do maja. Ich celem jest przekazanie panelistom niezbędnej wiedzy, która ułatwi im wypracowanie najlepszych rekomendacji w przyjętej tematyce Panelu. 

Jakość rekomendacji wypracowywanych przez uczestników jest kluczowa dla powodzenia Panelu. Te, które uzyskają w głosowaniu min. 80% poparcie staną się wiążące dla władz miasta.

Prace panelu są monitorowane przez  zespół, składający się z przedstawicieli rady miasta, środowiska naukowego i organizacji społecznych. Ze składem Zespołu Monitorującego można zapoznać się tutaj

W panelu uczestniczą także strony. Ich lista znajduje się tutaj.

Dotychczas w ramach Krakowskiego Panelu Klimatycznego odbyło się 6 spotkań edukacyjnych (10, 17 i 24 kwietnia; 15 i 29 maja, 12 czerwca).

Pierwsze spotkanie zainaugurował Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski. Wzięło w nim udział ponad 90 uczestników.

Oprócz panelistów i panelistek byli to:

Prezentacje ze spotkania inauguracyjnego znajdują się na stronie operatora w „Strefie wiedzy” tutaj.

Pełna transmisja ze spotkania jest dostępna tutaj.

Podczas spotkania drugiego Mieszkańcy oraz Uczestnicy mieli okazję obejrzeć wystąpienia m.in. przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Urzędu Miasta Krakowa i Katowic a także przedstawicieli krakowskiego środowiska naukowego (AGH) i organizacji pozarządowych, które uczestniczą w Panelu w charakterze stron (Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, Stowarzyszenie Lepsze Miasto Krakowska Elektrownia Społeczna).

Transmisja ze spotkania dostępna jest tutaj.

Z podsumowaniem spotkania można zapoznać się tutaj.

W spotkaniu trzecim uczestniczyli jako prelegenci przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa, w tym prezydent Andrzej Kulig, reprezentanci organizacji pozarządowych (Polskie Stowarzyszenie Zero Waste, Europejskie Centrum Ochrony Powietrza,  Fundacja Otwarty Plan,  Ziemia to My,  Business Centre Club Loża Małopolska) oraz eksperci (prof. Aleksandra Wagner, Aneta Skubida, Joanna Krawczyk) i przedstawiciele ugrupowań politycznych (Stowarzyszenie Polska 2050, Partia Lewica Razem).

Transmisja z tego spotkania jest dostępna tutaj.

Raport z prac w ramach  Krakowskiego Panelu Klimatycznego jest dostępny tutaj.