górne tło

Kontynuacja wsparcia dla opiekunów osób niesamodzielnych

28 lutego 2021 roku zakończył się Projekt "Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych". W ramach zapewnienia okresu trwałości projektu w latach 2021 – 2024 realizowana będzie  „Opieka odciążeniowa w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej oraz wsparcie doradczo informacyjne opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych i ich podopiecznych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków”.

 

Projekt realizowany będzie na podstawie umowy z organizacją pozarządową - Fundacją Pełna Życia, wybraną w drodze otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 1 marca 2021 r. do 29 lutego 2024 r. zadania publicznego pn: „Opieka odciążeniowa w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej, oraz wsparcie doradczo informacyjne opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych i ich podopiecznych, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków” w zakresie "Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”.


Gmina Miejska Kraków jako Zleceniodawca, na realizację zadania publicznego w latach 2021 – 2024 przeznaczy 3 110 400, 00 zł.