górne tło

Bezpłatne zabiegi dla kotów ograniczą bezdomność w populacji

Kraków po raz kolejny sfinansuje zabiegi sterylizacji, kastracji, znakowania, odrobaczania i szczepień dla kotów. Zakres usług zależy od tego, czy kot ma właściciela, czy jest zwierzęciem wolno żyjącym. Zabiegi będą wykonywane w gabinetach weterynaryjnych, które podpisały umowy z miastem, więc właściciele i opiekunowie czworonogów nie będą ponosić żadnych kosztów. Akcja potrwa do wyczerpania przeznaczonych na nią środków, nie dłużej niż do 16 grudnia.

Koty właścicielskie

Każdy właściciel kota zamieszkujący na terenie Krakowa może bezpłatnie poddać swojego pupila zabiegom sterylizacji lub kastracji, a także oznakować go, w jednej z trzech lecznic:

Warunkiem skorzystania z tych zabiegów jest okazanie dokumentu potwierdzającego zamieszkanie właściciela kota na terenie Krakowa oraz posiadanie książeczki zdrowia/szczepień kota.

Znakowanie oraz kastracja i sterylizacja – to jeden ze sposobów zapobiegania bezdomności kotów. W przypadku zaginięcia czworonoga czip pozwala na szybkie ustalenie jego właściciela. Jak wyjaśnia Wydział Kształtowania Środowiska UMK, właścicielskie koty, które wychodzą na zewnątrz, mają najprawdopodobniej duży wpływ na zwiększającą się liczebność kotów wolno żyjących. Realizacja usług weterynaryjnych dla kotów posiadających właściciela sprzyja ograniczeniu populacji kotów, a więc zmniejsza zjawisko bezdomności.

Koty wolno żyjące

Miasto co roku finansuje również zabiegi kastracji, sterylizacji, zwalczania pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych (odrobaczania) oraz szczepienia ochronne dla kotów wolno żyjących na terenie gminy. W związku z tym mieszkańcy wpisani do rejestru opiekunów kotów wolno żyjących mają prawo do:

Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizowane jest we współpracy z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. W celu uzyskania informacji należy skontaktować się z Wydziałem Kształtowania Środowiska UMK (os. Zgody 2) lub jedną z poniższych organizacji społecznych: