górne tło

Konsultacje projektu Programu Ochrony Środowiska dla Krakowa

Do 30 kwietnia mieszkańcy Krakowa mogą zapoznać się z projektem Programu Ochrony Środowiska dla miasta na lata 2020-2030 (wraz ze sporządzoną dla niego prognozą oddziaływania na środowisko) oraz zgłaszać do niego uwagi.

Termin wyłożenia projektu Programu oraz przyjmowania uwag potrwa do 30 kwietnia 2021 roku. Z treścią opracowanego projektu można zapoznać się:

Dodatkowych informacji na temat proponowanych zapisów Programu Ochrony Środowiska udziela osobiście lub telefonicznie (numer telefonu 797 018 729) przedstawiciel zespołu projektowego dyżurujący, przez okres wyłożenia projektu, w każdy czwartek w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa na os. Zgody 2:

Bezpośredni kontakt jest możliwy wyłącznie po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty w sposób wskazany wyżej.

15 kwietnia 2021 r. o godzinie 16.00 zostało zorganizowane i przeprowadzone w formie on-line spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców.

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można w terminie do 30 kwietnia 2021 r.:

Przy składaniu uwag i wniosków można posłużyć się formularzem konsultacyjnym dostępnym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Wydziałem odpowiedzialnym za przygotowanie programu jest Wydział Kształtowania Środowiska UMK.