górne tło

In vitro dla krakowian – nie tak prędko

24 marca Rada Miasta Krakowa już po raz drugi przyjęła uchwałę o refundacji zabiegów in vitro. Jednak do wprowadzenia w życie jej założeń jeszcze droga daleka.

Wielu zainteresowanych mieszkańców już teraz dopytuje, jakie są możliwości skorzystania z uchwalonego przez Radę Miasta dofinansowania zabiegów in vitro. Tymczasem, choć uchwała przeszła w głosowaniach, może jeszcze zostać unieważniona przez wojewodę małopolskiego, jak to już się zdarzyło we wrześniu 2019 roku. Stwierdzenie jej nieważności może nastąpić nie później, niż 30 dni od jej doręczenia do organu nadzoru. Na razie czekamy więc na decyzję wojewody.

Radni przypominają jednak, że to właśnie do kompetencji samorządu należy prowadzenie programów zdrowotnych, a takim właśnie jest „Gminny program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Krakowa”.

Kolejnym krokiem, koniecznym do wprowadzenia programu w życie, jest wyłonienie realizatora programu. Odbywa się ono w drodze konkursu ofert. Konkurs zostanie ogłoszony przez Urząd Miasta z zachowaniem wszelkich terminów określonych ustawowo prawdopodobnie w czerwcu. Dopiero po rozstrzygnięciu konkursu rozpocznie się kwalifikacja par do programu.

Ogłoszenie o konkursie ofert oraz wyniki i informacje o rozpoczęciu kwalifikacji par do programu, będą zamieszczane na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.