górne tło

Strategia Rozwoju Krakowa

– Strategia Rozwoju Krakowa 2030 to rodzaj umowy społecznej między nami, krakowianami.(…) Taką wizję przyszłości Krakowa opracowaliśmy wspólnie — urzędnicy, mieszkańcy, środowiska akademickie, biznesowe i twórcze — i wiem, że wszyscy wspólnie będziemy ją realizować – Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa.

Nasza Misja

Misją Krakowa jest tworzenie inteligentnej metropolii, zapewniającej wysoką jakość życia, budowanie kreatywnej gospodarki, kształtowanie środowiska przestrzennego, poszanowanie środowiska przyrodniczego oraz rozwój potencjału kulturowego, poprzez współpracę podmiotów różnych sektorów oraz partnerskie współdziałanie mieszkańców.

W dokumencie przyjętym przez Radę Miasta Krakowa w lutym 2018 r. zaprezentowana została kompleksowa wizja rozwoju miasta do roku 2030, uwzględniająca rozmaite uwarunkowania: społeczne, kulturowe, demograficzne czy środowiskowe.

„Strategia Rozwoju Krakowa Tu chcę żyć. Kraków 2030” wyznacza podstawowe kierunki rozwoju społeczno - gospodarczego Krakowa. Dokument ten aktualizuje Strategię Rozwoju Krakowa z 2005 r., czyli na nowo ukierunkowuje rozwój miasta w najbliższych kilkunastu latach. Jest efektem partycypacyjnego procesu, który rozpoczął się w 2013 r.

W tworzeniu nowej Strategii dla Krakowa uczestniczyli przedstawiciele i przedstawicielki społeczności Krakowa, w tym m.in.: aktywiści, naukowcy, przedsiębiorcy, eksperci. Podczas debat, warsztatów, konferencji, hackathonu czy za pomocą ankiety internetowej dzielili się swoimi pomysłami na ulepszenie miasta.

Dokument definiuje cele strategiczne miasta. Oto one:

  1. Kraków – otwartą i harmonijną metropolią o znaczeniu międzynarodowym w sferach: innowacji, nauki, gospodarki i kultury
  2. Kraków – miasto rozwijające gospodarkę opartą na wiedzy
  3. Kraków – kreatywna i korzystająca z potencjału kulturowego nowoczesna metropolia
  4. Kraków – miasto przyjazne do życia
  5. Silna wspólnota samorządowa mieszkańców Krakowa
  6. Kraków – nowocześnie zarządzana metropolia

W dokumencie zdiagnozowane zostały wyzwania stojące przed Miastem wraz z propozycjami rozwiązań i konkretnie zaplanowanych obszarów działań.

Jednym z najistotniejszych jest poprawa jakości środowiska przyrodniczego, rozumiana w szczególności jako:

Aby skutecznie odpowiedzieć na te wyzwania Kraków chce stać się miastem, które:

Powyższe założenia będą realizowane w oparciu o konkretnie zaplanowaną listę rozwiązań i  obszarów działania. Oto ona:

Działania te zostały usystematyzowane i wpisane w dokumenty wykonawcze, takie jak: Polityki, Programy i Projekty strategiczne. Większość z nich jest obecnie realizowana, niektóre są w fazie planowania. Oto one:

Polityki:

Programy strategiczne:

Projekty strategiczne:

Mieszkańców zainteresowanych zapoznaniem się z całą strategią zapraszamy do lektury dokumentu tutaj.

*Cytowana wypowiedź pochodzi z dokumentu: „Tu chcę żyć. KRAKÓW 2030. Strategia Rozwoju Krakowa” 

 

Stare Miasto z Drogą Królewską