górne tło

Raport z konsultacji

Konsultacje społeczne organizowane w ramach Panelu odbywały się w dniach 4–29 stycznia 2021 r. Udział w nich był możliwy poprzez wypełnienie formularzy konsultacyjnych oraz skorzystanie z telefonicznych dyżurów eksperckich.

Przedmiot konsultacji

Cel konsultacji

W ramach konsultacji społecznych odbyło się kilka spotkań o charakterze informacyjno-warsztatowym i dyskusyjnym:

Poza w/w odbyły się także trzy dodatkowe spotkania informacyjne, poświęcone pogłębieniu wybranych zagadnień i konsultacjom.

Wszystkie działania związane z Panelem zostały zakończone 30 czerwca 2021 r.

Z materiałami prezentowanymi podczas spotkań konsultacyjnych można zapoznać się tutaj.

Raport z konsultacji jest opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej tutaj.

Chętnych aby zobaczyć, jak pracowaliśmy zapraszamy na film: