górne tło

Świąteczna opieka medyczna w Krakowie

Przypominamy, gdzie można uzyskać pomoc medyczną w ramach świątecznej i nocnej opieki zdrowotnej. Podajemy też listę aptek pełniących dyżury całodobowe.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej zgłosił swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy oraz w dni wolne i święta, można skorzystać w razie:

W razie nagłego zachorowania pacjenci mogą skorzystać z różnych źródeł informacji, dotyczących możliwości udzielenia pomocy medycznej:

Telefoniczna Informacja Pacjenta/Całodobowy Telefon Informacji Medycznej

Przez cały okres świąteczny do dyspozycji pacjentów pozostają konsultanci Telefonicznej Informacji Pacjenta. Pod numerem infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590 bezpłatnie i przez całą dobę można uzyskać wszelkie, niezbędne informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. Konsultanci podpowiedzą również, jak skontaktować się ze szpitalem czy punktem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Szczegółowe informacje na temat zasad korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej oraz zasad i miejsc udzielania pomocy medycznej w nocy, weekendy i święta są dostępne pod numerem Całodobowego Telefonu Informacji Medycznej: 12 661 22 40.

Dyżury aptek ogólnodostępnych

W 2021 roku całodobowe dyżury w pełnym zakresie usług farmaceutycznych w porze nocnej, święta i dni wolne od pracy zapewniają na terenie Krakowa następujące apteki:

Apteki działające w systemie ciągłym całodobowym, znajdują się w łatwo dostępnych komunikacyjnie punktach Krakowa.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Podczas świąt oraz dni wolnych od pracy pomocy medycznej udzielają punkty nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w dni wolne od pracy przez całą dobę. Poniżej wykaz dyżurujących placówek z terenu Krakowa:

Szpitalne oddziały ratunkowe i izby przyjęć

W razie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia, pomocy udzielają izby przyjęć lub szpitalne oddziały ratunkowe.

Pacjenci, którzy podejrzewają, że ich zły stan zdrowia może być wywołany koronawirusem, powinni zgłosić objawy przed kontaktem z personelem SOR lub IP. 

Szpitalne oddziały ratunkowe:

Izby przyjęć:

Pogotowie ratunkowe

W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia można skorzystać z pomocy zespołu ratownictwa medycznego, dzwoniąc pod numery alarmowe 999 lub 112.

Jeśli chory podejrzewa, że jego zły stan zdrowia może być wywołany koronawirusem lub miał kontakt z osobą zakażoną, powinien koniecznie poinformować o tym dyspozytora, który przyjmuje zgłoszenie.

Sieć automatycznych defibrylatorów zewnętrznych

Na terenie Krakowa w miejscach publicznych dostępne są urządzenia do defibrylacji zakupione w ramach realizacji Ramowego Programu budowy sieci automatycznych defibrylatorów zewnętrznych – „Krakowska sieć AED Impuls życia”. 31 urządzeń AED znajduje się w następujących lokalizacjach: