górne tło

Projekt ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Projekt ustawy został rozpatrzony na posiedzeniu Rady Ministrów. Ustawa przewiduje powstanie tzw. Funduszu Modernizacyjnego, który zostanie zasilony przez środki pochodzące ze sprzedaży uprawnień do emisji stanowiących 2% całkowitej puli unijnej przez Komisję Europejską. Polska będzie jego największym beneficjentem, a prognozowana pula środków dla naszego kraju to ponad 17 mld zł.

Tak potężny zastrzyk finansowy usprawni złożony i kosztowny proces modernizacji polskiego sektora energetycznego, co w przyszłości przełoży się na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, korzystnie wpływając na stan zdrowia i jakość życia obywateli.

Realizacja tak sporych inwestycji pozwoli też osiągnąć cele, wynikające z przyjętych zobowiązań międzynarodowych naszego kraju, w tym przede wszystkim unijnych, w obszarze polityki klimatyczno-energetycznej. Dobrze opisuje je strategia Europejski Zielony Ład, która zakłada osiągniecie przez kraje wspólnoty zerowego poziomu emisji gazów cieplarnianych netto (neutralność klimatyczna) do 2050 r.

Proponowana zmiana znakomicie wpisuje się w przyjęty przez rząd w lutym b.r. dokument strategiczny Polityka energetyczna Polski do 2040r., który definiuje jej główne filary i cele na najbliższe dwie dekady. Kluczowe zadania przed jakimi stoimy to: sprawiedliwa transformacja, zeroemisyjny system energetyczny oraz dobra jakość powietrza.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.