górne tło

Szansa na szczęście

Nad projektem uchwały miejskiego programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego pracowali eksperci, radcy prawni oraz urzędnicy z wydziałów merytorycznych, a sam program uzyskał opinię prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Podczas konferencji prasowej program przedstawili: Dominik Jaśkowiec, przewodniczący Rady Miasta Krakowa, który koordynował pracę nad projektem uchwały, oraz Nina Gabryś, była radna Miasta Krakowa, a obecnie pełnomocniczka prezydenta ds. polityki równościowej – zaangażowana w działania zmierzające do wprowadzenia programu do budżetu Miasta Krakowa.

To już kolejna próba

Rada Miasta Krakowa we wrześniu 2019 r. przyjęła „Gminny Program Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2019–2020 dla mieszkańców miasta Krakowa”. Uchwała ta w całości została unieważniona miesiąc później przez Wojewodę Małopolskiego. Powodem unieważnienia był brak dokumentów potwierdzających opracowanie i sporządzenie programu na podstawie map potrzeb zdrowotnych województwa małopolskiego oraz potrzeb zdrowotnych mieszkańców Krakowa. Program nie miał także opinii prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, co jest ustawowym warunkiem podjęcia uchwały w przedmiocie programu polityki zdrowotnej.

W obliczu zamknięcia krajowego programu dofinansowania in vitro samorządy przejmują odpowiedzialność i pomagają chorującym na niepłodność mieszkańcom. Dlatego od chwili unieważnienia uchwały w sprawie „Gminnego Programu Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2019–2020 dla mieszkańców miasta Krakowa” trwały prace nad przygotowaniem nowego programu spełniającego wymogi prawne.

– Dla krakowianek i krakowian dofinansowanie zabiegów in vitro to sprawa niezwykle ważna, co pokazało nam poparcie dla inicjatyw obywatelskich w tym zakresie. Walczyłam w ostatnich latach intensywnie o ten program. Cieszę się, że ten projekt jest prezentowany i Rada Miasta będzie miała szansę go przegłosować – mówi Nina Gabryś. – Jeszcze w Radzie Miasta wspólnie z Dominikiem Jaśkowcem pracowałam nad tą uchwałą i jest to dla mnie osobiście, jako dla kobiety, dla krakowianki, ważny moment. Mamy możliwość wsparcia osób dotkniętych niepłodnością, możemy dać wielu osobom szansę na szczęście, jakie daje rodzicielstwo. Jest tak wiele par, którym nie tylko można, ale trzeba pomóc. Mam nadzieję, że się uda – dodaje Nina Gabryś.

Dla populacji Krakowa liczącej 771 069 mieszkańców (wg danych GUS za 2018 r.) wielkość niepłodnej populacji miasta szacuje się na 30 150 par, natomiast leczenia IVF/CSI (docytoplazmatyczna iniekcja plemnika) wymaga około 600 par rocznie.

Projekt spełnia wszelkie wymagania

„Podstawowym celem »Gminnego Programu Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego dla mieszkańców Krakowa na lata 2021–2022« jest zapewnienie krakowskim parom dotkniętym niepłodnością wsparcia takiego, na jakie mogą liczyć inni mieszkańcy walczący z chorobami określonymi w Miejskim Programie Ochrony Zdrowia »Zdrowy Kraków 2019–2021«” – możemy przeczytać w uzasadnieniu do projektu uchwały.

„Gminny Program Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego dla mieszkańców Krakowa na lata 2021–2022” opracowany został na podstawie map potrzeb zdrowotnych województwa małopolskiego oraz potrzeb zdrowotnych mieszkańców Krakowa. Uzyskał także warunkowo pozytywną opinię prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (opinia nr 86/2020 z 1 grudnia 2020 r.), co oznacza, że przed rozpoczęciem wdrożenia, realizacji i finansowania programu należało wprowadzić w nim zmiany zgodnie z tą opinią. Wskazane zmiany zostały wprowadzone do programu.

Całkowity koszt realizacji programu w latach 2021–2022 wyniesie 5 850 000 zł, w tym: w 2021 r. – 2 925 000 zł, a w 2022 r. – 2 925 000 zł.

Film z konferencji dostępny jest na facebooku Rady Miasta Krakowa.