górne tło

Teofila Certowicz (1862-1918)

Rzeźbiarka, założycielka pierwszej w Krakowie Szkoły Sztuk Pięknych dla Kobiet

Teofila Certowicz urodziła się na Ukrainie w 1862 roku. Wykształcenie artystyczne zdobywała w Krakowie na wyższych kursach dla kobiet dra A. Baranieckiego. W 1882 r. wyjechała do Paryża, gdzie podjęła naukę na Académie Julian pod kierunkiem między innymi Hélène Bertaux i Henri Chapu. W tym czasie swoje prace prezentowała na wystawach w Paryżu, Wiedniu i Berlinie.

W 1891 roku powróciła do Krakowa. W późniejszych latach poświęciła się pracy pedagogicznej, prowadząc pierwszą Szkołę Sztuk Pięknych dla Kobiet w Krakowie. Wśród kadry naukowej placówki byli między innymi był Włodzimierz Tetmajer i Jacek Malczewski, a program szkoły wzorowany był na podobnego typu instytucjach, działających na Zachodzie. Sama Teofila Certowicz prowadziła kurs rzeźby. Jej pracownia zlokalizowana była przy ulicy Wolskiej 16.

Zmarła w 1918 roku.


(Powrót)