górne tło

Materiały edukacyjne dla nauczycieli

Postępujące zmiany klimatu oraz ich skutki, jak np. nasilenie się gwałtownych zjawisk atmosferycznych obserwujemy od wielu lat.  Mają one niebagatelny wpływ na jakość życia i zdrowia mieszkańców naszego miasta, dlatego Kraków z taką determinacją i atencją zabiega o jak najszybsze wdrożenie zmian, które pomogą te skutki ograniczyć a w dłuższej perspektywie nawet zniwelować.

Aby osiągnąć ten ambitny cel potrzebne są szerokie zmiany systemowe i organizacyjne po stronie władz miasta i samorządu. Potrzebne jest także włączenie w nie społeczeństwa obywatelskiego, które je będzie wspierać: świadomych, dobrze wyedukowanych i zaangażowanych mieszkańców, także tych najmłodszych.

Dlatego ogromne znaczenie ma realizowanie już dziś działań edukacyjnych, adresowanych  do dzieci i młodzieży, zmierzających do podniesienia poziomu ich świadomości ekologicznej oraz kształtowania właściwych postaw.

Zachęcamy Państwa do podejmowania tych tematów podczas godzin wychowawczych, spotkań i dyskusji z dziećmi oraz młodzieżą.

Aby ułatwić podjęcie tego odpowiedzialnego zadania, dzielimy się z Państwem bazą dostępnych aktualnie źródeł bezpłatnych materiałów edukacyjnych o tematyce ekologicznej i proekologicznej.

Zapraszamy do ich wykorzystania.

Lekcje z klimatem

 

Klimada 2.0 materiały edukacyjne
Źródło: Klimada 2.0