górne tło

Zmarł Mieczysław Pieronek, wieloletni sekretarz miasta Krakowa

Zmarł Mieczysław Pieronek – brat biskupa Tadeusza Pieronka, krakowski samorządowiec, wieloletni sekretarz miasta Krakowa.

Mieczysław Pieronek od lat 60. ubiegłego wieku związany był silnie z Krakowem. W 1980 r. roku działał w Solidarności: został wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej Politechniki, wszedł w skład komisji rewizyjnej Regionu Małopolska. W stanie wojennym reprezentował z wyboru pracowników technicznych w senacie uczelni.

W 1990 roku został sekretarzem miasta Krakowa i pełnił tę funkcję do 1 września 1999 roku. W latach 1997–2003 był prezesem Polsko-Włoskiej Fundacji Promocji Zdrowia, która ze środków przekazanych przez rząd włoski rozpoczęła budowę szpitala Świętego Rafała w Krakowie. W latach 2001–2002 pełnił funkcję konsula honorowego Republiki Włoskiej w Krakowie. W latach 2010–2013 zasiadał w zarządzie Arcybractwa Miłosierdzia. Od 1996 roku był członkiem Rady Fundacji Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Od 1995 r. należał do Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego. W 2009 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek, 25 lutego w Radziechowach. Weźmie w nich udział poczet sztandarowy Straży Miejskiej Miasta Krakowa i zostanie złożony wieniec od prezydenta Krakowa.