górne tło

Powstały nowe kolumbaria na cmentarzu Rakowickim

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie oddał do użytku nowe kolumbaria wybudowane na cmentarzu Rakowickim. Inwestycja była niezbędna, ponieważ już trzy lata temu pojawił się deficyt miejsc w dotychczasowych kolumbariach na tej nekropolii. Prace budowlane trwały od października 2019 r. do listopada 2020 r. Zgodę na użytkowanie obiektów wydał Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Łączny koszt brutto inwestycji, obejmujący koszty dokumentacji projektowej, roboty budowlane i inne, wyniósł 2 236 864 zł. Nowe kolumbaria powstały wzdłuż ogrodzenia północnego cmentarza Rakowickiego przy ul. Prandoty. W ramach inwestycji wybudowano 19 segmentów kolumbariów o różnej długości. Wszystkie segmenty posiadają 348 nisz urnowych, a ich łączna powierzchnia zabudowy wynosi 59,57 m2. Całość uzupełniona jest stalowym ogrodzeniem. To pierwsze kolumbaria wybudowane na cmentarzach komunalnych w Krakowie od 2008 r.

Kolumbaria wykonane zostały w konstrukcji tradycyjnej. To obiekty murowane z cegły z półkami żelbetowymi, obłożone granitem od frontu i wykończone tynkiem z tyłu oraz obu boków. Każda nisza jest wyposażona w półki na kwiaty i znicze. Kolumbaria dodatkowo ozdobione są płytami epitafijnymi, co podnosi ich walor estetyczny. Przy obiektach zamontowane zostało oświetlenie w postaci latarni solarnych. Ta ekologiczna metoda oświetlenia obecnie jest metodą testową. Ponadto do końca lipca wykonane zostaną ścieżki prowadzące do nowych ścian urnowych. Co istotne, inwestycję zaprojektowano tak, by uniknąć usunięcia rosnących w tym rejonie drzew.

Wzrost zainteresowania tego rodzaju formą pochówku odnotowuje się już co najmniej od 1995 r. Wskaźnik pochówków urnowych wynosił wówczas 0,5 proc. ogólnej liczby pochowań. W latach 2014 i 2015 wyniósł on kolejno 29,57 proc. i 30,77 proc. Natomiast w 2016 r. do końca września przekroczył 32 proc. W grudniu 2020 r. stanowił już ponad 44 proc. ogólnej liczby pochowań.

Nowe kolumbarium, cmentarz urny