górne tło

Zmiany w składach komisji – podsumowanie 52. sesji

Prawie 12 godzin obrad, 30 podjętych uchwał, 5 projektów uchwał procedowanych podczas pierwszych czytań, 4 podjęte rezolucje – tak przedstawia się statystyka 52. sesji RMK. Na początku sesji ślubowanie złożyła nowa radna Bogumiła Drabik, która zastąpiła w ławach radcowskich Ninę Gabryś, obecnie Pełnomocniczkę Prezydenta ds. Polityki Równościowej.

Przyjęte przez radnych rezolucje dotyczyły: wyrażenia obaw wobec przygotowywanej ustawy zmieniającej strukturę własności zakładów opieki zdrowotnej lecznictwa zamkniętego i zmierzającej do przejęcia szpitali samorządowych; przyszłości tzw. terenu Białych Mórz; podjęcia działań, zmierzających do powstania na terenie Województwa Małopolskiego nowej drogi wojewódzkiej, łączącej drogę krajową DK 44 z drogą krajową nr 52 (projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RMK) oraz przywrócenia pełnej dotacji w ramach programu Maluch Plus.

Radni przyjęli też projekt uchwały autorstwa Komisji Edukacji w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących budynku na os. Szkolnym 19A.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr СХVІ/1825/14 Rady Miasta Krakowa z 24 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny - AWF” został odesłany do projektodawcy. Radni zdjęli z porządku obrad projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Os. Widok”, a w przypadku projektu uchwały w sprawę uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kobierzyńska” radni zadecydowali o ponowieniu procedury planistycznej. Przyjęty natomiast został projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kapelanka”, a projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Swoszowice – Nad Wilgą” został wycofany z dalszego procedowania.

Radni dokonali zmian w składzie Komisji: Rewizyjnej; Zdrowia i Uzdrowiskowej; Kultury i Ochrony Zabytków; Dialogu Obywatelskiego; Promocji i Turystyki oraz Rodziny Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa – ich członkinią została nowa radna Bogusława Drabik.

Radni zapoznali się też z informacjami Prezydenta Miasta Krakowa o utworzeniu użytku ekologicznego „Kliny” oraz w sprawie roszczeń związanych ze skutkami uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmiany, uregulowane w art. 36 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenny.

Podsumowanie obrad