górne tło

Miasto pomaga seniorom dotrzeć na szczepienie

Zgodnie z zaleceniami rządowymi, miasto organizuje transport do punktów szczepień dla osób z niepełnosprawnościami, a także dla seniorów 70+, którzy nie mają możliwości dotarcia do punktu szczepień we własnym zakresie lub przy wsparciu bliskich. Osoby, które chcą skorzystać ze wsparcia miasta i mają wyznaczony termin szczepienia przeciw Covid-19, mogą zgłaszać się za pomocą infolinii.

Urząd Miasta Krakowa organizuje transport do punktów szczepień – pomoc na terenie Krakowa dla uprawnionych pacjentów działa od 25 stycznia. Z transportu do punktu szczepień mogą skorzystać mieszkańcy Krakowa, którzy posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, o kodzie R lub N albo, odpowiednio, I grupę z wymienionymi schorzeniami, a także mieszkańcy powyżej 70. roku życia mający obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu zlokalizowanego najbliżej miejsca zamieszkania.

Osoby chcące skorzystać ze wsparcia miasta w dotarciu na szczepienie, mogą się kontaktować za pomocą specjalnej infolinii: 12 616 52 66, czynnej od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00–15.00.

 

Miasto nie wyznacza terminów szczepień

Prosimy pamiętać, że Urząd Miasta Krakowa nie ma uprawnień do wyznaczania terminu i miejsca szczepienia, bez których niemożliwe jest zakwalifikowanie mieszkańca do skorzystania z transportu organizowanego przez miasto.

Miasto nie ma również kompetencji do zapewniania transportu sanitarnego i przewozów wymagających asysty lekarza czy pielęgniarki. Taki transport jest realizowany przez podmioty lecznicze w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Miasto nie dowozi też zespołów szczepiących do mieszkańców Krakowa – tę usługę świadczą punkty szczepień. 

Przygotowanie przed kontaktem z infolinią

Osoby zgłaszające chęć skorzystania z organizowanego przez miasto transportu, będą proszone o odpowiedź na kilka pytań, weryfikujących uprawnienia i możliwość objęcia tą usługą. Dlatego przed skontaktowaniem się z infolinią należy przygotować niezbędne dokumenty i informacje pozwalające na prawidłowe przyjęcie zgłoszenia, takie jak:

 

Przygotowanie do skorzystania z usługi transportu

Przewoźnicy współpracujący z miastem realizują usługę w systemie „od drzwi do drzwi”. Oznacza to, że osoba korzystająca z transportu powinna być przygotowana, w tym odpowiednio ubrana i zabezpieczona, na czas podróży i pobytu w punkcie szczepień. Musi także posiadać przy sobie potrzebne dokumenty. W wyjątkowych sytuacjach i w fizycznych utrudnieniach, kierowca pomoże zejść od drzwi mieszkania do samochodu i wsiąść do niego.

Kierowca nie może jednak asystować osobie przewożonej w punkcie sczepień. Dlatego ważne jest, aby rodziny/opiekunowie osób korzystających z usługi transportu udzielali wsparcia swoim bliskim czy podopiecznym w przygotowaniu i korzystaniu z transportu, a także przy procedurze związanej ze szczenieniem (np. pomoc w gabinecie, udzielenie informacji o przebytych chorobach lub przyjmowanych lekarstwach). Osoby asystujące mają prawo do bezpłatnego skorzystania z transportu wraz z osobą uprawnioną.

Od 15 stycznia na konkretny termin szczepienia rejestrują się osoby, które skończyły 80 lat, a od 22 stycznia – osoby, które skończyły 70 lat. Szczepienia dla tych grup osób rozpoczęły się 25 stycznia.

Rejestracja na szczepienia:  

Szczegółowe informacje na temat Narodowego Programu Szczepień dostępne są na rządowej stronie internetowej gov.pl.

szczepimy się_gov