górne tło

Kupno i sprzedaż pojazdu – zgłoś do urzędu

Przypominamy, że nabywcy i zbywcy samochodów mają obowiązek zgłosić ten fakt w Wydziale Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa. Osoba, która tego nie zrobi – może zapłacić karę finansową.

Mieszkańcy, którzy kupili lub sprzedali pojazd po 31 grudnia 2020 r., zarejestrowany w Polsce, powinni to zgłosić w ciągu 30 dni w Wydziale Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa. Również każdy pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej powinien być zarejestrowany w ciągu 30 dni od daty sprowadzenia.

Niewykonanie przez właściciela obowiązku zgłoszenia zbycia, nabycia lub rejestracji pojazdu we właściwym terminie, spowoduje nałożenie kary finansowej w wysokości od 200 do 1000 zł.

Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców UMK informuje również, że właściciel pojazdu zarejestrowanego, który dokonał jego zbycia lub nabycia w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2020 r. – zgodnie z „ustawą antycovidową” ma 180 dni na zawiadomienie o tym fakcie organu rejestrującego, właściwego ze względu miejsce zamieszkania. To samo dotyczy właścicieli pojazdów, niebędących pojazdami nowymi, sprowadzonymi z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.