górne tło

Mniej sakramentalnych „tak” w Krakowie

Pandemia spowodowała, że mniej par zdecydowało się na zawarcie związku małżeńskiego. Z danych USC wynika też, że 2020 r. był też pierwszym rokiem w naszym mieście, w którym zanotowano więcej ślubów cywilnych niż konkordatowych.

1437 ślubów cywilnych i 1277 konkordatowych – tak wygląda miniony rok w statystykach USC. To łącznie o 569 ślubów mniej niż rok wcześniej. W ślubach cywilnych zanotowano spadek o 121, a konkordatowych – o 448.

Ubiegły rok w Krakowie przyniósł też 191 związków małżeńskich, które zawierali Polacy z obywatelami innych państw – łącznie aż 78!

Wśród małżeństw mieszanych najwięcej było ślubów polsko-ukraińskich (45). Na drugim miejscu ex aequo znalazły się Wielka Brytania i Włochy (po 16). Potem kolejno Węgry (9), Turcja (8), Hiszpania (7) i Francja (6). Cudzoziemcy reprezentowali każdy kontynent: Azję (Indie, Wietnam, Indonezja czy Japonia), Amerykę Północną (Stany Zjednoczone), Amerykę Południową (Peru, Wenezuela i Chile), Afrykę (Angola, Ghana czy Tunezja) oraz Australię (Australia).

Co ciekawe, w minionym roku obywatele wszystkich państw graniczących z Polską zostali współpartnerami Polek/Polaków: Ukraina (45), Niemcy (5), Czechy (5), Białoruś (5), Rosja (3), Słowacja (2), Litwa (2).

W Krakowie zawarto też 10 związków małżeńskich między cudzoziemcami w relacji: Ukraina-Ukraina (5), oraz po jednej uroczystości Białoruś-Białoruś, Gruzja- Węgry, Niemcy-Niemcy, Węgry-Wielka Brytania oraz Maroko-Maroko.