górne tło

Krakowski Panel Klimatyczny - konsultacje społeczne

Fundacja Instytut Polityk Publicznych, operator Krakowskiego Panelu Klimatycznego, we współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, zorganizowali konsultacje społeczne, które odbyły się w ramach Krakowskiego Panelu Klimatycznego.

Celem konsultacji było wysłuchanie głosu mieszkańców Krakowa oraz organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w sprawie wspólnych działań w obliczu wyzwań klimatycznych oraz zebranie uwag dotyczących samej organizacji panelu.

Przedmiot konsultacji:

  1. Jak miasto Kraków i mieszkańcy mogą ograniczyć zużycie energii i zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej.
  2. Kwestie organizacyjne dotyczące organizacji Krakowskiego Panelu Klimatycznego.

Formularze konsultacyjne – uwagi, wnioski i propozycje, można było zgłaszać  w dniach 4–29 stycznia.

Spotkania informacyjno-warsztatowe (prowadzone były w trybie zdalnym):

W ramach konsultacji prowadzono również dyżury telefoniczne (2 godz. każdy).

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej obywatelski.krakow.pl

Obok oficjalnych konsultacji społecznych będą prowadzone także dodatkowe działania konsultacyjno-włączające, m.in. z zakresu dotyczącego samej organizacji panelu.

Strona internetowa operatora panelu dostępna jest tutaj oraz na Facebooku.

Krakowski Panel Klimatyczny – ogłoszenie [PDF]