górne tło

Za kilka lat pojedziemy nową linią tramwajową do Mistrzejowic

W 2024 r. krakowianie będą mogli szybciej dojechać do Mistrzejowic. 21 grudnia została podpisana umowa z konsorcjum firm PPP Solutions Polska i Gulermak AGir Sanayi Insaat ve Taahhu na budowę nowej linii tramwajowej. Dzięki udzielonemu wsparciu ze strony rządu, przedsięwzięcie jest realizowane w modelu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, które będzie trwało 24 lata.

– Projekt, na który podpisaliśmy umowę, to jeden z największych w Polsce realizowanych w formule PPP. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej od samego początku aktywnie uczestniczyło w przygotowaniu inwestycji. Nasi eksperci wspierali Zarząd Dróg Miasta Krakowa od wczesnego etapu do wyboru partnera prywatnego. Dzięki wykorzystaniu formuły PPP powstanie nie tylko 4,5 km nowych linii tramwajowych, ale też koszty tej inwestycji zostaną zoptymalizowane – mówił Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

W ramach inwestycji powstanie nowa linia tramwajowa do Mistrzejowic, od skrzyżowania ul. Meissnera z Lema, dalej ul. Meissnera, ul. Młyńską, Lublańską, Dobrego Pasterza, Krzesławicką, Bohomolca, Jancarza do istniejącej tam pętli tramwajowej.

ZDMK

– Rozwój transportu publicznego jest niezaprzeczalnie jednym z najważniejszych elementów polityki Krakowa. Miasto poszukuje nieustannie nowych rozwiązań, które pozwolą realizować nam coraz więcej inwestycji. Jednym z takich rozwiązań, do którego się skłoniliśmy jest model Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Ze wsparciem rządu przygotowaliśmy projekt budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic, który – w oparciu o schemat PPP – daje nam zarówno korzyści finansowe, jak i jakościowe – powiedział prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Umowa z konsorcjum firm PPP Solutions Polska i Gulermak AGir Sanayi Insaat ve Taahhu została podpisana na kwotę ok. 1,1, mld zł na okres 24 lat. W pierwszej kolejności wykonawca zabezpieczy finansowanie inwestycji oraz zaprojektuje przebieg trasy do Mistrzejowic (do 2022 r.), następnie po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń rozpocznie budowę (od 2022 r. do 2024 r.), ostatnim elementem zawartym w umowie jest dbanie przez okres 20 lat o wybudowaną infrastrukturę (bieżące utrzymanie od 2024 r. do 2044 r.). Po 24 latach miasto przejmie w utrzymanie torowisko.

– Zawarliśmy kontrakt na okres prawie ćwierćwiecza. Mam nadzieję, że wybrany partner prężnie zrealizuje tę inwestycję. Posiada bogate doświadczenie i rzetelne opinie. Zapewne uzyska obiecane nam przez EBI wsparcie finansowe – mówił Marcin Hanczakowski, dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

 

Miasto zabezpieczyło już środki na spłatę zobowiązania, które zacznie obowiązywać od momentu oddania nowej linii do eksploatacji, a zakończy się po 240 miesiącach. W planach ma również zgłoszenie projektu do programów z nowej perspektywy UE na lata 2021-2027 celem dofinansowania.

Budowa nowego, 4,5-kilometrowego połączenia tramwajowego do Mistrzejowic wraz z wielopoziomowym węzłem przesiadkowym w okolicy ronda Polsadu wymagała będzie sprawnej organizacji pracy. Dodatkowo wykonawca zbuduje na skrzyżowaniu ul. Meissnera z Lema niezbędne elementy infrastruktury pod planowaną linię tramwajową wzdłuż Lema.

– Mobilizujemy siły i przystępujemy do projektowania. Sama budowa to ogromne przedsięwzięcie, mieszkańcy z pewnością odczują naszą obecność w tej części miasta. Dołożymy wszelkich starań, aby zminimalizować uciążliwości. Posiadamy zespół doświadczonych inżynierów i projektantów, mamy na swoim koncie setki kilometrów wybudowanej infrastruktury drogowej w różnych częściach świata – podkreślił Bülent Özdemir, dyrektor krajowy Gulermak.

Projekt związany z budową linii do Mistrzejowic jest największym tego typu w Europie realizowanym w modelu PPP. W oparciu o krakowskie doświadczenia powstaną wytyczne do pozyskiwania finansowania takich przedsięwzięć w tym wariancie. Dotychczasowe analizy pokazały jednoznacznie przewagę dla tego modelu.