górne tło

Nowy System Informacji Miejskiej

Ruszył pilotaż Systemu Informacji Miejskiej. Jego pierwsze elementy pojawiły się na elewacjach w pobliżu domu handlowego Jubilat. System SIM ma uporządkować informacje o przestrzeni publicznej i ułatwić poruszanie się mieszkańcom i turystom.

Montaż pozostałych nastąpi w ciągu najbliższych dni, prócz tablic z nazwami ulic i tablic adresowych pojawią się m.in. nowe, dotyczące informacji kierunkowej dla pieszych, kierowców czy podświetlany punkt informacyjny na placu Na Groblach. W pierwszym kwartale 2021 roku odbędą się konsultacje społeczne w sprawie SIM.

Przypomnijmy, prace nad Systemem Informacji Miejskiej trwają od 2017 roku, w którym ogłoszono konkurs na koncepcję. Konkurs wygrało Towarzystwo Projektowe i Para-Buch, którzy w listopadzie 2018 roku przekazali miastu ogólną koncepcję SIM.

Krakowski system obejmuje m.in. oznakowanie punktów adresowych, tablice z nazwami ulic, plac, rond, tablice informacji drogowej kierujące do dzielnic oraz najważniejszych obiektów użyteczności publicznej, obiektów kulturalnych i rekreacyjnych, tablice z informacjami o patronie ulicy, a także szereg elementów oznakowania turystycznego.