górne tło

Zimowe obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości

W związku z opadami śniegu przypominamy o obowiązkach właścicieli i zarządców nieruchomości. Należy do nich: sprzątanie błota, śniegu i lodu z chodników, a także usuwanie sopli i nawisów śnieżnych z budynków.

Obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości:

Za nieuprzątnięcie błota, śniegu czy lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości można otrzymać mandat karny do 500 zł.