górne tło

Wsparcie dla przedsiębiorców w obecnej fazie pandemii

Sytuacja właścicieli sklepów, lokali usługowych i gastronomicznych nadal jest niezwykle trudna. Przedsiębiorcy borykają się z drugą falą pandemii, dlatego prezydent Krakowa podjął kolejne kroki, które ułatwią funkcjonowanie podmiotom gospodarczym.

Prezydent wydał zarządzenie wprowadzające szczególne rozwiązania, które mają wspierać podmioty działające na terenie Krakowa. Zarządzenie obejmuje podmioty, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi i społecznymi epidemii COVID-19. Przepisy dotyczą zakresu wsparcia realizowanego przez Wydział Spraw Administracyjnych.

Działania wspierające przedsiębiorców obejmą m.in.:

Ponadto czasowo – w okresie od 1 listopada do 31 marca 2021 r. – obniżono stawki za udostępnienie nieruchomości pod ogródki. Stawki zostały obniżone do wysokości 60 proc. stawek dotychczas obowiązujących. Obecnie wynoszą one:

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa znajdziesz tutaj.