górne tło

Miasto wspiera system pomocy społecznej w czasie pandemii

Przeciwdziałanie COVID-19 to jedno z najważniejszych wyzwań dla Krakowa od początku pandemii. W systemie pomocy społecznej dotychczas przeznaczono środki w wysokości ponad 13 800 000 zł, w tym środki pochodzące z Unii Europejskiej blisko 9 500 000 zł, środki Gminy Miejskiej Kraków 4 300 000 zł.

W ramach powyższych środków zrealizowano następujące zadania:

Zakupiono środki ochrony osobistej, w tym:

Dostarczono posiłki, żywność, zakupy i leki:

Łącznie od marca wsparciem w formie dostarczenia odpłatnie lub też nieodpłatnie posiłków, żywności, zakupów, leków objętych zostało 897 osób, w tym:

  1. Pomoc w formie zakupów, posiłków i paczek żywnościowych została udzielona 773 osobom przebywającym w kwarantannie i izolacji:

2. Udzielono wsparcia 124 seniorom w formie dostarczenia odpłatnych i nieodpłatnych zakupów przy współpracy z Auchan – łącznie wykonano 758 dostaw zakupów w okresie od 18 marca do 25 czerwca.

3. Dostarczano i wydawano posiłki dla bezdomnych – 2 951 posiłków. W okresie braku możliwości spożywania posiłków w barach, dostarczano i wydawano posiłki w opakowaniach jednorazowych

Zabezpieczenie dodatkowej kadry w placówkach całodobowej opieki na wypadek zachorowań pracowników.

Zakupiono sprzęt audiowizualny: laptopy, słuchawki, kamery internetowe dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej do nauki zdalnej:

Ze wsparcia skorzystało 16 placówek opiekuńczo-wychowawczych, 174 rodziny zastępcze i 2 rodzinne domy dziecka.

Zorganizowano oraz doposażono miejsca kwarantanny i izolacji:

Z miejsc kwarantanny w ośrodku przy ul. Krakowiaków skorzystało 25 osób.

Zabezpieczono nieruchomości, w których realizowane są zadania pomocy społecznej: