górne tło

Od 24 października cała Polska w czerwonej strefie zakażeń

Od soboty, 24 października, cała Polska objęta została czerwoną strefą zakażeń koronawirusem. Zaostrzone zostały też dotychczasowe zasady bezpieczeństwa. Apelujemy o rozwagę i stosowanie się do wszystkich zasad sanitarnych.

Rząd od soboty, 24 października, wprowadził kolejne obostrzenia. Szkoły podstawowe w klasach 4–8 przeszły na tryb nauczania zdalnego. Lokale gastronomiczne zostały czasowo zamknięte, mogą sprzedawać jedzenie wyłącznie na wynos. W godz. od 8.00 do 16.00 dzieci i młodzież do 16. roku życia nie mogą same wychodzić z domu, tylko pod opieką dorosłego. Seniorów po 70 roku życia również obowiązuje zakaz wychodzenia z domu, chyba, że do pracy, po zakupy lub w celu sprawowania kultu religijnego.

 

Koronawirus, nowe obostrzenia, Polska czerwona strefa, 24 października

Nowe obostrzenia obowiązujące w strefie czerwonej:

Ministerstwo wprowadza obostrzenia na podstawie analizy dynamiki wzrostów zakażeń z ostatnich 14 dni. Od 24 października czerwona strefa epidemii obejmie terytorium całego kraju. Wszędzie obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa.

Zakrywanie nosa i ust przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego obowiązuje na wolnym powietrzu, z uwzględnieniem oraz, jak dotychczas, m.in. w środkach publicznego transportu zbiorowego, w obiektach handlowych lub usługowych, w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej. Obowiązek zakrywania nosa i ust obowiązuje również w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzach.

Z zakrywania nosa i ust można być zwolnionym z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej (w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim) oraz trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa. Jednak trzeba będzie się wylegitymować zaświadczeniem potwierdzającym takie dolegliwości bądź dysfunkcje.

 

Aktualna informacja o zakażeniach w Polsce dostępna jest na stronie internetowej gov.pl.

Koronawirus