górne tło

Nabór uczestników do udziału w turnusach opieki wytchnieniowej

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa ogłasza nabór pełnoletnich uczestników legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi do udziału w 14 dniowych, całodobowych turnusach opieki wytchnieniowej, organizowanych w dniach od 16.11.2020  do 29.11.2020 r. w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2020.

Udział w turnusach jest dla uczestników bezpłatny. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego oraz z budżetu Gminy Miejskiej Kraków.

Zgłoszenia przyjmowane będą przez realizatorów turnusów w terminie:

 1. Zgłoszenie musi zawierać wypełnioną kartę zgłoszenia do Programu (załącznik nr 1) wraz
  z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 2. Opcjonalnie do zgłoszenia należy dołączyć kartę oceny stanu osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej Skali FMI (załącznik nr. 2) - karta oceny stanu osoby niepełnosprawnej według zmodyfikowanej Skali FMI nie jest obowiązkowa przy składaniu zgłoszenia do udziału w Programie, jednak przy dużej liczbie chętnych dokument ten będzie brany pod uwagę. Informacja dodatkowa do wzoru Karty oceny stanu osoby niepełnosprawnej (załącznik nr. 3)
 3. Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 w ramach którego realizowane będą turnusy, znajduje się w załączniku nr. 4.
 4. Gmina Miejska Kraków informuje, iż w ramach Programu „Opieki wytchnieniowej” – edycja 2020 do udziału w turnusach może zostać zakwalifikowanych łącznie 10 osób spełniających kryteria uczestnictwa w programie.
 5. W związku z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 września 2020r. (Dz. U. 2020 poz. 1505), osoby które zakwalifikują się do udziału w Programie będą zobowiązane do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Informacje dot. szczegółów zostaną przekazane wyłonionym uczestnikom.
 6. Turnusy zorganizowane zostaną zgodnie z aktualnie obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi, z zapewnieniem niezbędnych środków ochrony osobistej.
 7. Dodatkowych informacji dot. realizacji Programu udziela Urząd Miasta Krakowa, Referat ds. Problematyki Osób z Niepełnosprawnościami tel. (12) 616 50 76.
 8. Realizatorzy turnusów nawiążą kontakt ze wszystkimi osobami, które zgłoszą się do udziału w turnusach opieki wytchnieniowej i przekażą informacje o wynikach naboru.

Załączniki do pobrania:

 1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2020
 2. Karta oceny stanu osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej Skali FMI – opcjonalnie
 3. Informacja dodatkowa do wzoru Karty oceny stanu osoby niepełnosprawnej
 4. Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2020

Więcej o Programie na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz w naszej zakładce Programy i Działania.