górne tło

Jak korzystać z komunikacji miejskiej – poradnik dla studentów

W związku nowym rokiem akademickim i z myślą o studentach – zwłaszcza tych, którzy podjęli naukę na I roku studiów – krakowskie MPK przygotowało praktyczny poradnik na temat sposobu korzystania ze środków komunikacji miejskiej.

Korzystając z Komunikacji Miejskiej w Krakowie najlepiej kupić bilet okresowy. To najtańszy sposób podróżowania. Najwygodniej taki bilet nabyć w automatach Krakowskiej Karty Miejskiej lub przez internet korzystając ze strony kkm.krakow.pl. W przypadku mieszkańców najlepiej korzystać z aplikacji Karty Krakowskiej.

Osoby niezameldowane oraz te, które nie płacą podatków w Krakowie mogą skorzystać z możliwości zakupu biletu poprzez aplikację mobilną mKKM. Wystarczy zarejestrować się na stronie m.kkm.krakow.pl i tam kupić bilet. Podróżując z biletem zapisanym w smartfonie należy pamiętać, żeby nosić ze sobą legitymację uprawniającą do zniżki.

Jeżeli jednak ktoś zdecyduje się kupić bilet w Punkcie Sprzedaży Biletów, to musi pamiętać, że z powodu pandemii COVID-19 obsługa wszystkich pasażerów odbywa się tam przy zachowaniu obowiązujących obecnie zasad bezpieczeństwa, co m.in. oznacza, że osoby przychodzące do punktów mają obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowania dystansu.

Liczba osób obsługiwanych w środku każdego z otwartych punktów jest ograniczona i zależy od jego powierzchni. Dokładna informacja o tym, ile osób może jednocześnie znajdować się w środku każdego z punktu, jest zamieszczona przy wejściu. Przypominamy, że do Punktu Sprzedaży Biletów nie trzeba przychodzić, aby złożyć wniosek o wydanie uprawnień Karty Krakowskiej – można to zrobić przez internet na stronie kk.krakow.pl.

Bilet na Elektronicznej Legitymacji Studenta w automacie:

Obecnie studenci ośmiu krakowskich uczelni mogą doładowywać legitymacje od razu w automacie KKM (nie wymagają formatowania w Punktach Sprzedaży Biletów). Są to uczelnie:

  1. Akademia Górniczo-Hutnicza
  2. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
  3. Politechnika Krakowska
  4. Uniwersytet Jagielloński
  5. Uniwersytet Pedagogiczny
  6. Uniwersytet Rolniczy
  7. Wyższa Szkoła Europejska
  8. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości

Do dyspozycji studentów tych uczelni jest ok. 160 automatów stacjonarnych do obsługi Krakowskiej Karty Miejskiej oraz ok. 400 automatów mobilnych zamontowanych w pojazdach. Automaty w pojazdach, w których można dokonać zapisu biletu okresowego na Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, są oznaczone naklejką informującą o możliwości zapisu uprawnień Karty Krakowskiej.

Aby uniknąć stania w kolejce w Punkcie Sprzedaży Biletów, studenci tych uczelni mogą również skorzystać ze strony kkm.krakow.pl. W zakładce e-bilet można wybrać i kupić dowolny bilet okresowy płacąc przelewem. Następnie wystarczy udać się do automatu stacjonarnego lub specjalnych oznaczonych automatów mobilnych i zapisać bilet na swojej Elektronicznej Legitymacji Studenckiej.

W przypadku studentów zameldowanych w Krakowie na stałe lub posiadających PIT za rok ubiegły złożony w Urzędzie Skarbowym w Krakowie student może dokonać zakupu biletu z dodatkową zniżką dla mieszkańca (szczegóły na stronie internetowej kk.krakow.pl).

Dodatkowe automaty i bilet semestralny:

Studenci pozostałych uczelni, które aktualnie nie przekazują danych do MPK SA, a chcą nabyć bilet okresowy, muszą podejść do jednego z ośmiu Punktów Sprzedaży Biletów, aby sformatować swoje legitymacje studenckie na potrzeby zapisu biletu okresowego (adresy PSB są dostępne na stronie internetowej mpk.krakow.pl). Aby przyspieszyć obsługę pasażerów, w niektórych punktach został zamontowany dodatkowy automat biletowy, w którym będzie możliwość zakupu każdego rodzaju biletu.

Studenci mogą korzystać ze specjalnego biletu semestralnego, uprawniającego do wielokrotnych przejazdów (w okresie dowolnych, kolejnych 150 dni wybranych w chwili zakupu) wszystkimi liniami dziennymi i nocnymi, we wszystkie dni tygodnia w okresie ważności biletu w całej aglomeracji. Do korzystania ze studenckiego biletu semestralnego uprawnieni są studenci okazujący ważną legitymację studencką wydaną według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

Cena biletu to 220 zł (linie miejskie) lub 299 zł (linie miejskie i aglomeracyjne). Co istotne studenci, którzy są mieszkańcami Krakowa i uzyskają uprawnienia Karty Krakowskiej za bilet semestralny zapłacą tylko 143 zł (linie miejskie) lub 222 zł (linie miejskiej i aglomeracyjne).

Transport w Krakowie i aglomeracji:

System komunikacji miejskiej w Krakowie obejmuje swoim zasięgiem obszar miasta Krakowa oraz okolicznych gmin. W wymienionym obszarze, objętym zintegrowanymi usługami przewozowymi, ustalone zostały dwie strefy biletowe:

Granice stref biletowych I i II stanowi administracyjna granica Gminy Miejskiej Kraków. Miejsce przebiegu granicy stref biletowych dla każdej trasy linii aglomeracyjnej zaznaczony jest na rozkładzie jazdy. Przy wszystkich przejazdach, zarówno na obszarze miasta Krakowa, jak i gmin ościennych, przewóz bagażu jest bezpłatny.

Uwagi odnośnie funkcjonowania systemu komunikacji miejskiej można zgłaszać organizatorowi krakowskiego transportu zbiorowego – Zarządowi Transportu Publicznego w Krakowie.