górne tło

Wizyta Ambasadora Słowacji

W czwartek, 17 września Prezydentowi Krakowa Jackowi Majchrowskiemu wizytę złożył nowy Ambasador Republiki Słowackiej w Polsce J.E. Pan Andrej Droba. W spotkaniu uczestniczył również Konsul Generalny Słowacji w Krakowie Pan Tomáš Kašaj.

Była to pierwsza oficjalna wizyta Pana Ambasadora Andreja Droby w naszym mieście od czasu rozpoczęcia misji dyplomatycznej w Polsce z końcem lutego br.

Spotkanie miało charakter kurtuazyjny. Jego Ekscelencja zadeklarował wsparcie dla wszelkich inicjatyw realizowanych w ramach  krakowsko-słowackiej współpracy oraz podjęcie starań w celu ożywienia kontaktów Krakowa z Bratysławą i Koszycami. Jak podkreślił Pan Ambasador  dalszemu zacieśnianiu przyjacielskich relacji krakowsko-słowackich bardzo sprzyja fakt, iż Uniwersytet Jagielloński kształci słowacystów.    

W trakcie wizyty w stolicy Małopolski Pan Ambasador spotkał się m.in. z przedstawicielami Towarzystwa Słowaków w Polsce, reprezentującego mniejszość słowacką zamieszkałą w naszym kraju, którego siedziba  mieści się w Krakowie.      

Jego Ekscelencja ma bogate doświadczenie dyplomatyczne,  był m.in. Ambasadorem Słowacji w Kanadzie oraz Zastępcą Szefa Misji swojego kraju w Stanach Zjednoczonych, pracował również w przedstawicielstwie Słowacji przy ONZ. Bezpośrednio przed objęciem placówki dyplomatycznej w Polsce Pan Ambasador Andrej Droba sprawował funkcję dyrektora biura Ministra Spraw Zagranicznych Republiki Słowackiej.      

Zobacz zdjęcia ze spotkania w OTOFoto Kronice Miasta Krakowa