górne tło

O terenach zielonych na komisji

O działaniach podejmowanych w celu zwiększenia terenów zielonych dla mieszkańców Krakowa, w szczególności dotyczących tworzenia nowych i ochrony już istniejących parków miejskich dyskutowali radni podczas posiedzenia Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza.

- Proces tworzenia nowych terenów zielonych jest nieodłącznie związany z wykupami gruntów – mówił w trakcie posiedzenia Komisji Łukasz Pawlik, zastępca dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. W 2020 r. uda się wykupić 13 działek o powierzchni ponad 13 tys. m kw. – cztery w Nowej Hucie, dwie na Krowodrzy i siedem w Podgórzu.

Zarząd Zieleni Miejskiej utrzymuje 525,58 ha istniejących terenów zielonych oraz przeznaczonych pod przyszłe parki. ZZM od 2018 r. realizuje Powiatowy Program Zwiększania Lesistości opracowany na lata 2018-2040. W 2018 r. w ramach zalesień obsadzono prawie 3 ha i posadzono blisko 13 000 szt. sadzonek, w 2019 r. posadzono ponad 120 tys. szt. sadzonek na około 23 ha, a w 2020 r. posadzono wiosną około 74 tys. szt. na około 15 ha. Zarząd Zieleni Miejskiej zarządza też większością lasów komunalnych w Krakowie (bez Lasu Wolskiego), pełni również nadzór nad lasami prywatnymi.

Anna Prokop-Staszecka, przewodnicząca Komisji prosiła, by radnym przekazywany był raport z wykupów gruntów pod tereny zielone. – Musimy znać te dane, by przygotować się do dyskusji o tym, ile w przyszłorocznym budżecie przeznaczyć środków na zieleń – argumentowała radna Prokop-Staszecka.