górne tło

Willa Decjusza o współpracy w czasie pandemii

Willa Decjusza zaprasza na „Villa Decius Visegrad Heritage Lab”. To cykl dyskusji na temat działania i współpracy w rzeczywistości pełnej ograniczeń oraz konieczności adaptacji działań edukacyjnych i kulturalnych do warunków pandemii.

Stowarzyszenie Willa Decjusza we współpracy z Instytutem Kultury Willa Decjusza planują przeprowadzenie cyklu spotkań online, podczas których zaproszeni eksperci będą poszukiwać rozwiązań wspólnych problemów i wyzwań spowodowanych pandemią COVID-19.

Wśród ekspertów są absolwenci programów wyszehradzkich w Willi Decjusza, szefowie ważnych instytucji kultury z krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz przedstawiciele branży kreatywnej.

Zmiany wywołane pandemią w krótkim czasie wymusiły zmiany w sposobie codziennego funkcjonowania. Przyniosły także wiele trudnych pytań o nowe programy oraz sposoby działania instytucji kultury i ludzi kultury.

Ale czy faktycznie skok technologiczny w kulturze i edukacji może być wymuszony z miesiąca na miesiąc? Czy programy online to proteza czy realna przyszłość dla kultury? Jak zmienia się model współpracy z publicznością? Czy uruchomione zostały postawy solidarności? Jakie są alternatywne formy finansowania działalności? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziemy podczas paneli dyskusyjnych.

Spotkania organizowane są od 21 września do 26 października, za pośrednictwem platformy Zoom. Szczegółowy program znajduje się na stronie Willi Decjusza.

willa decjusza pandemia