górne tło

By chodniki powstawały szybciej

Realizacja Programu budowy chodników oraz opiniowanie projektów uchwał w sprawie zaliczenia ulic do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia ich przebiegu – m.in. tym zajmowali się radni podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury.

„Program budowy chodników w Krakowie w latach 2015 – 2019” został powołany do życia uchwałą kierunkową Rady Miasta Krakowa z 15 kwietnia 2015 r. W 2017 r. zostało wprowadzone do budżetu miasta Krakowa zadanie pn. „Program budowy chodników”, które finansowanie miało zapewnione kwotą w wysokości 500 tys. zł. W 2018 r. finansowanie programu wynosiło 10 mln 35 tys. zł, w roku 2019 – 5 mln zł, a w 2020 – 11 mln zł.

– To są niestety skomplikowane sprawy, a najtrudniejszy i najdłuższy jest etap przygotowania dokumentacji projektowej. W mojej dzielnicy wnioskowana w 2016 r. inwestycja w postaci budowy chodnika pozwolenie na wykonanie otrzymała w 2019 r. – mówił Jacek Bednarz, przewodniczący komisji. I dodał, że radni powinni spotkać się z władzami Zarządu Dróg Miasta Krakowa i zastanowić się, jak zmodyfikować program, by chodniki powstawały szybciej. Z kolei radny Stanisław Moryc wnioskował o weryfikację i inwentaryzację terenów, na których ogrodzenia prywatnych posesji wchodzą na gminną własność.

Pod adresem: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1HtB6sYjupxhguhJjYc7qKsCdihM33FUP&usp=sharing zamieszczona jest interaktywna mapa dotycząca Programu budowy chodników.

Pozytywną opinię komisji otrzymały projekty uchwał w sprawie zaliczenia ulicy do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu. Chodzi m.in. o ulice: Ludwika Zieleniewskiego, Józefa Łepkowskiego, Macieja Dębskiego, Marka Stachowskiego, Kolną oraz drogi bez nazw w Dzielnicy X oraz w Dzielnicy VIII.