górne tło

Tramwaje kursują częściej

W poniedziałek, 21 września zmieniona została częstotliwość kursowania linii tramwajowych. Zwiększona została częstotliwość kursowania w dni powszednie z dotychczasowych 10 i 20 minut do 7,5 i 15 minut.

Poszczególne linie tramwajowe kursują z następującymi częstotliwościami:

W dni wolne, większość linii tramwajowych kursuje z częstotliwością co 20 minut. Linia nr 50 w wybranych godzinach kursuje ze zwiększoną częstotliwością do 10 minut. Dodatkowo, w soboty w wybranych godzinach również linia nr 52 kursuje z częstotliwością zwiększoną do 10 minut.