górne tło

Miejski program szczepień przeciw grypie dla seniorów

W tym roku Kraków po raz kolejny zaprasza seniorów do skorzystania z programu szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób po 65. roku życia.

Program realizowany jest w ramach Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków” 2019-2021. W ramach programu przewidziano bezpłatne wykonanie badania lekarskiego oraz szczepienie przez lekarza lub pielęgniarkę.

Przed szczepieniem należy zarejestrować się telefonicznie w jednej z placówek realizujących program lub w innej, w której ma się odbyć szczepienie. Wykaz realizatorów oraz numerów telefonów, pod którymi można się zarejestrować dostępny jest tutaj.

Konsultacja lekarska może odbyć się na dwa sposoby, tj. w formie teleporady lub bezpośredniej konsultacji internistycznej w przychodni. O sposobie przeprowadzenia badania decyduje lekarz postępujący zgodnie z obowiązującymi zasadami w określonej przychodni.

Od 1 września szczepienia przeciwko grypie są refundowane:

Pełną informację na temat szczepień przeciw grypie można także uzyskać pod numerem Całodobowego Telefonu Informacji Medycznej 12 661 22 40.