górne tło

Remonty w szkołach i przedszkolach na finiszu

Wakacyjne remonty w krakowskich szkołach, przedszkolach i placówkach dobiegają końca. Prace remontowe w 275 obiektach prowadzi Miejskie Centrum Obsługi Oświaty. Miasto przeznaczyło na ten cel 23 mln zł, z czego 12 mln zł w ramach zadań dzielnic.

Zakres wykonywanych prac jest bardzo szeroki – to m.in. modernizacja instalacji (elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania), remonty dachów, pomieszczeń, sanitariatów, zaplecza kuchennego, a także wymiana okien, stolarki, lamp oświetleniowych czy malowanie. Każdego roku, stosownie do pojawiających się potrzeb, miasto prowadzi wakacyjne prace remontowe, aby od września zapewnić dzieciom i młodzieży optymalne warunki do nauki (w 2019 r. wydatkowano na ten cel około 29 mln zł, z czego około 10 mln zł pochodziło ze środków rad dzielnic).

Program tegorocznych remontów – by wymienić tylko te prace, których koszt był wyższy niż 100 tys. zł – objął m.in. Zespół Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Lubomirskiego 21 (wymiana instalacji elektrycznej), XII Liceum Ogólnokształcące (remont sali gimnastycznej), Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 (remont dachu i wymiana drzwi), Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 (wymiana stolarki okiennej), Zespół Szkół Specjalnych nr 4 (adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne, dostosowanie klatki schodowej do wymagań przeciwpożarowych, utworzenie łazienki dla oddziału zerowego, wyposażenie sal), Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 (kapitalny remont łazienek i kuchni w internacie), II Liceum Ogólnokształcące (malowanie klatki schodowej, remont części korytarza), Samorządowe Przedszkole nr 6 oraz Samorządowe Przedszkole nr 51 (modernizacja wentylacji kuchni), Samorządowe Przedszkole nr 182 (remont kapitalny kuchni), Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (wymiana bramy wjazdowej, montaż szlabanu z kamerą), Szkołę Muzyczną I st. nr 1 (wytłumienie kolejnych sal lekcyjnych).

Prace remontowe przeprowadzono także w miejskich poradniach. W Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Krakowski Ośrodek Terapii” naprawiano dach, a w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 trzeba było dostosować pomieszczenia do potrzeb placówki.

Roboty na dużą skalę prowadzone są też w Młodzieżowym Domu Kultury Fort 49 Krzesławice (os. Na Stoku 27b) – obejmują m.in.: remont schronu głównego, poterny i kaponiery czołowej, rozbiórkę budynków inwentarskich, częściową rekonstrukcję profili ziemnych, odtworzenie pierwotnego przebiegu fosy północno-zachodniej i wschodniej z umocnieniem skarp (miejsca masowych egzekucji dokonanych przez okupanta niemieckiego w latach 1939–1941).

W 90 proc. jednostek oświatowych remonty zakończą się przed 31 sierpnia. Drobne prace, które pozostaną do wykonania, nie będą utrudniać prowadzenia zajęć.