górne tło

Na Kazimierzu przywrócono Strefę Ograniczonego Ruchu

Kazimierz ze względu na swój historyczny charakter jest jednym z najbardziej odwiedzanych rejonów Krakowa. Dlatego, chcąc zachować równowagę we wspólnej przestrzeni dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów oraz odpowiadając na Uchwałę Zarządu Rady Dzielnicy I Stare Miasto, przywrócone zostało funkcjonowanie Strefy Ograniczonego Ruchu.

W związku z wpływającymi do urzędu wnioskami od mieszkańców oraz Rady Dzielnicy I o przywrócenie organizacji ruchu, przeprowadzono analizę zasadności przywrócenia strefy. Analiza ta przede wszystkim wykazała, że samo funkcjonowanie śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania nie rozwiązało problemu nadmiernego ruchu samochodowego. Należy pamiętać, że Kazimierz to miejsce o wzmożonej aktywności pieszych, co również potwierdziła przeprowadzona analiza.

 

Obecnie przywrócona strefa pokrywa się z obszarem, w którym ograniczenia obowiązywały od 2017 roku. Dodatkowo, z uwagi na liczne skargi mieszkańców na zakłócanie porządku i niebezpieczne zachowania niektórych kierowców, na części ulicy Miodowej pilotażowo zostało wprowadzone ograniczenie ruchu. Ograniczenie to obowiązuje tylko w weekendy, kiedy przez większość czasu nie funkcjonuje śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania. Rozwiązanie to może jednak ulec zmianie, kiedy w te dni zostanie wprowadzona SPP.

Dopuszczenia dotyczące wjazdu do strefy pozostają bez zmian.

Strefa Ograniczonego Parkowania Kazimierz mapa

Nie dotyczy pojazdów:

Pragniemy zaznaczyć, że obserwowane zmiany w natężeniach ruchu i sytuacji epidemiologicznej mogą spowodować zmianę w funkcjonowaniu Strefy Ograniczonego Ruchu.