górne tło

Nowe plenery wokół trzech Klubów Rodziców

Dobiegła końca modernizacja ogródków zabaw, które na co dzień służą trzem krakowskim Klubom Rodzica prowadzonym przez miejskie instytucje kultury. Na placach zrewitalizowano zieleń, namalowano pola do gier, m.in. w klasy i ślimaka, oraz zamontowano ciekawą małą architekturę, jak drewniane tarasy czy wiklinowe szałasy, zjeżdżalnie, huśtawki i drabinki.

Zadanie pod nazwą „Modernizacja i doposażenie istniejących ogrodów zabaw w zakresie elementów małej architektury oraz zieleni w ramach projektu Kluby Rodziców” realizował Zarząd Zieleni Miejskiej.

Klub Rodziców „Wróblowice” mieści się przy ul. Niewodniczańskiego i jest prowadzony przez Centrum Kultury Podgórza. W jego otoczeniu wykonano prace warte 216 tys. zł. W miejscu betonowego placu pojawił się drewniany taras z modrzewia olejowanego, nawierzchnia z płyt betonowych z numerami od 1 do 10 do gry w klasy, wiklinowy szałas, gra rzut do celu, drewniane płotki i siedziska. Jest i ogródek edukacyjny, czyli kawałek rabaty zasypanej ziemią, gdzie dzieci będą sadzić swoje warzywa. Całość uzupełniają wygodne ławki, bezpieczne  nawierzchnie ze zrębków drewnianych, trawniki i nowe rabaty z nasadzeniami oraz oczywiście odnowione, uwielbiane przez dzieci urządzenia: piaskownica, bujaki, huśtawka i domek ze zjeżdżalnią. Oferta zajęciowa klubu jest różnorodna i opracowana specjalnie na potrzeby małych dzieci (już od pierwszych miesięcy życia) oraz ich rodziców i opiekunów. W 2019 roku odbyło się tu 100 spotkań i warsztatów.

Urozmaicone otoczenie zyskał też drugi Klub Rodziców podlegający pod Centrum Kultury Podgórza – czyli Klub „Rybitwy” przy ul. Rybitwy. Zamontowano wygodne ławki, stoliki do gier, urządzenie z olejowanego drewna robinii, które jest połączeniem zjeżdżalni, huśtawki i drabinki z linami, a także szałas i tor z wikliny, urządzenie z wiszącymi belkami, drewniane bale ułożone poziomo w formie toru. Pojawiły się malowane na nawierzchni gry: w kółko i krzyżyk, klasy, twister i ślimak, ale i piaskownica oraz bezpieczna nawierzchnia do gry w koszykówkę. I oczywiście urządzona zieleń – trawniki i  nowe rabaty z nasadzeniami. Koszt prac wyniósł 634 tys. zł.

 

Projekt modernizacji objął również placyk wokół Klubu „Karino”  znajdującego się przy ul. Truskawkowej, który jest filią Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta. W ogródku, pośród trawników i rabatek z nasadzeniami, zamontowano karuzelę, huśtawki, sprężynowiec, zewnętrzną siłownię, zestaw zabawowy, piaskownicę oraz wygodne ławki i stół. Prace kosztowały 251 tys. zł.

W Krakowie działa obecnie 41 Klubów Rodziców z dziećmi do lat trzech – pierwsze osiem pojawiło się w 2015 r. jako pilotaż. Od tamtej pory ich sieć jest sukcesywnie rozwijana i modernizowana. Klubowe zajęcia cieszą się ogromną popularnością – w 2019 r. odbyło się ich ponad 4 tys., a skorzystało około 45 tys. osób. Lokalizacja kolejnych placówek jest tak planowana, aby mieszkańcy wszystkich dzielnic Krakowa mieli do nich komfortowy dostęp. Na dofinansowanie całorocznej działalności Klubów Rodziców w zeszłym roku przeznaczono 618 tys. zł, a organizacje pozarządowe otrzymały na ten cel dotacje w wysokości 1,1 mln zł.

Głównym celem Klubów Rodziców jest tworzenie przestrzeni przyjaznej rodzicom i dzieciom. To miejsca spotkań i integracji – rodzice i opiekunowie mogą dzielić się swoimi doświadczeniami, dobrymi praktykami i problemami związanymi z posiadaniem i wychowaniem potomstwa oraz tworzyć nieformalne grupy wsparcia. Można tu porozmawiać ze specjalistami – psychologiem, pielęgniarką środowiskową, położną, logopedą, dietetykiem, pedagogiem, ratownikiem medycznym czy prawnikiem – i zasięgnąć porady. Rodzice z dziećmi uczestniczą w warsztatach edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych, m.in. rozwijających umiejętności rodzicielskie, promujących zdrowy tryb życia. Są też zajęcia dedykowane ojcom. Dzieci mogą przychodzić na zajęcia ruchowe, umuzykalniające czy naukę języka obcego. W ofercie kubów są także zajęcia skierowane do dzieci niepełnosprawnych.

Do marca 2020 r. Kluby Rodziców działały w trybie stacjonarnym, potem przeniosły się do sieci, aby wesprzeć rodziców i dzieci w trudniej sytuacji izolacji domowej. W trybie on-line odbyło się około 2 tys. zróżnicowanych zajęć – m.in. ruchowe, plastyczne, gimnastyczne, muzyczne, zabawy dla rodziców i dzieci czy spotkania ze specjalistami. Dzięki takiej formie zajęć rodzice mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji i porad przez komunikatory społecznościowe, np. WhatsApp, Skype, Facebook, ZOOM czy telefon. Od 15 czerwca Kluby Rodziców wznawiały prowadzenie zajęć stacjonarnych z zachowaniem wymaganych reżimów sanitarnych.