górne tło

Poznaj wyniki ankiet rozwiązań pomocowych dla krakowskich przedsiębiorców

Zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniem drugiej edycji ankietowego badania sytuacji krakowskich przedsiębiorców w związku z koronawirusem Sars-Cov-2, przeprowadzonego przez Urząd Miasta Krakowa.

Celem badania było poznanie wpływu, jaki wprowadzenie stanu epidemicznego oraz obowiązujące restrykcje wywarły na prowadzenie działalności gospodarczej w naszym mieście.

Raport zawiera zestawienie danych dotyczących sytuacji biznesu w Krakowie w maju oraz w lipcu 2020 roku. Chociaż jedna z istotnych obserwacji dotyczy utrzymywania się negatywnych następstw gospodarczych pandemii, to w ciągu ostatnich trzech miesięcy można zauważyć poprawę sytuacji krakowskich przedsiębiorców.

„Rozwiązania pomocowe dla krakowskich przedsiębiorców w czasie stanu epidemii” – raport