górne tło

Międzynarodowy Dzień Młodzieży

Lansuje nowe trendy, swoją kreatywnością i niesubordynacją wzbudza u dorosłych podziw i zgorszenie, przede wszystkim zaś - posiada super moc zmieniania świata. Młodzież – bo o niej mowa – to nasza przyszłość. Szansa na lepsze jutro. Pamiętając o tym, 12 sierpnia obchodzimy z inicjatywy ONZ Międzynarodowy Dzień Młodzieży.

Święto to zostało ustanowione 17 grudnia 1999 roku na wniosek Światowej Konferencji Ministrów Odpowiedzialnych za Sprawy Młodzieży. Jego celem jest zachęcenie młodzieży do większej aktywności: działań na rzecz rówieśników i społeczności lokalnej, wolontariatu, wymiany poglądów, przedstawiania władzom swoich krajów własnych pomysłów na rozwiązywanie aktualnych problemów. I nie chodzi tu tylko o problemy młodych, ale ogólnie – o idee do zmieniania kraju i świata na lepsze.  

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Młodzieży, od 2000 r. na świecie organizowane są konferencje, dyskusje, spotkania młodych z przedstawicielami władz, warsztaty, przedsięwzięcia artystyczne czy charytatywne. Wiele zależy od kraju i – oczywiście – pomysłów samej młodzieży, która ma szansę zabłysnąć społecznym zaangażowaniem.

Życzymy młodym dużo kreatywności i odwagi, a starszym – aby umieli słuchać, co młodzież ma do powiedzenia i działać z typowym dla młodzieży zapałem!