górne tło

Fundusz Inwestycji Lokalnych – wniosek złożony

Kraków złożył już wniosek do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie w ramach rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Uchwała Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego weszła w życie 24 lipca.

Wniosek o dofinansowanie inwestycji opiewający na kwotę 93,5 mln złotych został złożony w czwartek, 30 lipca. Pieniądze pochodzące z Funduszu mają stanowić pilną i doraźną pomoc dla samorządów i muszą zostać wydatkowane nie później niż do 2022 r.

Wnioskowane środki Kraków chce przekazać na finansowanie lub dofinansowanie dla zadań dotyczących transportu, ograniczenia emisyjności i ingerencji w środowisko, zwiększenia liczby mieszkań, ograniczenia skutków klęsk żywiołowych lub zapobiegania im w przyszłości, a także innych zadań realizujących zasadę zrównoważonego rozwoju.

Dyspozycja wypłaty środków przez premiera zostanie złożona do 31 sierpnia br.