górne tło

Wsparcie dla seniorów – konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Bezpłatne usługi transportowe dla seniorów „Taxi 80+”, transport seniorów na terenie cmentarzy „Meleks 80+”, opieka nad seniorem w miejscu zamieszkania „Asystent 85+”, pielęgnacja i profilaktyka stóp dla seniorów „Podolog 85+” – taki jest zakres ogłoszonego przez miasto konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, mającego na celu wsparcie najstarszych krakowian w codziennym funkcjonowaniu.

Trwa otwarty konkurs ofert „Wsparcie krakowskich seniorów poprzez rozwój przyjaznych im usług transportowych oraz opiekuńczych i podologicznych”, przeznaczony dla organizacji pozarządowych, które zgodnie ze swoimi statutami, mogą podjąć się realizacji takiego rodzaju zadań. Zakres konkursu został opracowany tak, by najstarszym mieszkańcom naszego miasta (w wieku od 80 lat i starszym, w zależności od usługi) zapewnić wsparcie w codziennym życiu.

– Staramy się, żeby polityka senioralna Krakowa odpowiadała na rzeczywiste potrzeby osób starszych, by podnosiła ich satysfakcję z życia i jego jakość. Kraków od dawna oferuje seniorom różnego rodzaju zajęcia i aktywności proponowane przez sieć Miejskich Centrów Seniorów, z których korzysta wielu mieszkańców naszego miasta w wieku 60+. Wiemy jednak, że jeszcze starsi krakowianie – zwłaszcza osoby po osiemdziesiątce – często potrzebują także innego rodzaju wsparcia. Dla nich najważniejsza jest pomoc w codziennym funkcjonowaniu: opieka w domach, pomoc w przemieszczaniu się czy w poruszaniu się na nierzadko rozległych cmentarzach, które dla osób starszych są szczególnie ważnymi i często odwiedzanymi miejscami – tłumaczy Anna Okońska-Walkowicz, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. polityki senioralnej. – Wsłuchujemy się w te potrzeby i chcemy zapewnić naszym krakowskim seniorom pomoc. Żeby była ona możliwa z formalnego punktu widzenia, nie są to przecież standardowe rozwiązania w naszym kraju, zorganizowaliśmy konkurs ofert dla organizacji pozarządowych – dodaje.

Opieka nad seniorem w miejscu zamieszkania „Asystent 85+” – zapewnienie uczestnikom projektu możliwości korzystania z bezpłatnych usług asystenckich (dwa razy w tygodniu) w postaci pomocy w codziennych czynnościach, takich jak np. robienie zakupów, przygotowywanie posiłków, kupowanie leków, czynności higieniczno-pielęgnacyjne, pomoc w kontaktach z instytucjami, czynności porządkowe, towarzyszenie w przemieszczaniu się do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych, pomoc w nawiązywaniu lub odbudowywaniu kontaktów społecznych i rodzinnych, animowanie i wspólne spędzanie czasu wolnego.

Bezpłatne usługi transportowe dla seniorów „Taxi 80+” pozwolą starszym krakowianom trzy razu w miesiącu skorzystać z przejazdu taksówką na terenie miasta.

Transport seniorów na terenie cmentarzy „Meleks 80+” pozwoli raz w miesiącu ułatwić poruszanie się po terenie krakowskich cmentarzy komunalnych z wykorzystaniem transportu meleksami w celu dotarcia do grobów bliskich lub uczestniczenia w nabożeństwach pogrzebowych.

Pielęgnacja i profilaktyka stóp dla seniorów „Podolog 85+” to zadanie, które umożliwi seniorom dostęp (dwa razy w miesiącu) do diagnostyki i regularnych zabiegów profilaktycznych oraz pielęgnacyjno-leczniczych stóp.

Na realizację usług transportowych oraz opiekuńczych i podologicznych dla najstarszych krakowskich seniorów i organizację związanej z nimi infolinii, miasto w bieżącym i kolejnym roku planuje przeznaczyć ponad 700 tys. zł: 235 tys. w roku 2020 oraz 470 tys. w 2021.

Informacje o zakresie poszczególnych usług, szczegółach konkursu oraz formularze potrzebne do złożenia oferty można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.