górne tło

Wysokie temperatury a dorożki na Rynku Głównym

Wydział Spraw Administracyjnych UMK przypomina, że w przypadku, gdy w godz. 13.00–17.00 temperatura w cieniu przekroczy 28 stopni Celsjusza (według wskazań termometru zawieszonego na ścianie Sukiennic) obowiązuje zakaz postoju dorożek na postoju stałym w Rynku Głównym.

Dorożkarze mogą wówczas korzystać z postojów zastępczych (poza wyżej wymienionymi godzinami również). W pozostałych godzinach, gdy temperatura powietrza przekroczy 280C, są zobowiązani chronić konie przed słońcem i skutkami upału (tj. m.in. dodatkowo i regularnie poić konie).

Dodatkowo dorożkarze mają obowiązek śledzić komunikaty i ostrzeżenia wydawane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – w szczególności alerty drugiego/ trzeciego stopnia w zakresie prognozy wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dotyczących upału na terenie Krakowa, ponieważ wtedy postój stały na Rynku Głównym zostaje zamknięty.

Powyższe zasady wynikają z umów zawartych pomiędzy Gminą Miejską Kraków a dorożkarzami.

Wydział Spraw Administracyjnych regularnie prowadzi działania mające na celu poprawę dobrostanu koni. Oprócz powyższych uregulowań, dotyczą one m.in.:

Przedsiębiorcy-dorożkarze regularnie poją i karmią konie na postojach. Fakt ten niejednokrotnie można zaobserwować, przebywając w Rynku Głównym w Krakowie. Ponadto, wpisy w paszportach koni, wykonywane regularnie przez lekarzy-weterynarzy świadczą, że konie są zdrowe i dobrze odżywione. Jednocześnie ogólny stan kondycyjny tych zwierząt wskazuje na jakość sprawowanej nad nimi opieki przez ich właścicieli. Przez fachowców jest on oceniany na więcej niż dobry.

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badań dotyczących warunków pracy koni dorożkarskich. Dostępne są one w Biuletynie Informacji Publicznej UMK.