górne tło

W trosce o klona

Na Plantach Krakowskich w ogrodzie Gródek niedaleko Poczty Głównej rośnie klon zwyczajny. Ze względu na zaawansowany wiek, drzewo otrzymało wsparcie w postaci trzech podpór, które zmniejszą ryzyko jego wywrócenia się lub złamania – informuje Zarząd Zieleni Miejskiej.

Drzewo jest świadkiem ważnych wydarzeń historycznych, ostoją bioróżnorodności i stanowi ważny punkt kompozycyjny parku.

Niestety powoli traci stabilność w gruncie, przez co może stwarzać zagrożenie dla spacerujących. Od pewnego czasu jego pień wraz z asymetrycznie rozbudowaną koroną pochyla się w kierunku zieleńca, przez co system korzeniowy silnie oddziałuje na alejkę – im bardziej zwiększa się nachylenie, tym bardziej korzenie unoszą nawierzchnię.