górne tło

I turnus Krakowskich półkolonii dla dzieci z dysfunkcją wzroku

27 lipca rozpoczął się I turnus półkolonii dla dzieci z dysfunkcją wzroku organizowany przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Nadzieja" w ramach Krakowskich półkolonii dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.

Półkolonie organizowane są na terenie Zespołu Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie przy ul. Tynieckiej 6. W I turnusie bierze udział 16 dzieci a kadrę stanowią specjaliści z długoletnim doświadczeniem pedagogicznym. Program półkolonii nastawiony jest na integrację w oparciu o aktywizację ruchową i zajęcia artystyczne (muzyczne i plastyczne). Program obejmuje aspekty rewalidacyjne, rekreacyjne, edukacyjne, artystyczne, sportowe i integracyjne. W czasie turnusów zajęcia realizowane są w większości na świeżym powietrzu w oparciu o dwa place zabaw, siłownię zewnętrzną, ścieżkę edukacyjno-sensoryczną, malowniczy ogród.

Półkolonie są w całości finansowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Poniżej galeria z pierwszego dnia turnusu.