górne tło

Budowa linii tramwajowej: przygotowanie terenu pod roboty zasadnicze

Trwają prace mające na celu przygotowanie terenu pod roboty zasadnicze związane z budową linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Górki Narodowej. Obszar objęty zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej czyszczony jest z elementów infrastruktury, usuwana jest roślinność kolidującą z przebiegiem inwestycji. Od 27 lipca obowiązuje zakaz parkowania przy ul. Nad Sudołem w ograniczonym zakresie.

Wykonawca demontuje ekrany akustyczne, bannery reklamowe i inne elementy infrastruktury. Zgodnie z wydaną decyzją ZRID, usuwana jest też roślinność kolidująca z przebiegiem inwestycji. W ramach prac wyciętych zostanie 3477 sztuk drzew liściastych oraz iglastych.

– Wycinkę ograniczono do niezbędnego minimum: usuwana jest jedynie zieleń kolidującą z projektowanym układem drogowym i tramwajowym, parkingami P+R, a także z sieciami podziemnymi, które niekiedy oddalone są od linii przebiegu tramwaju. Co ważne, przed wycinką wszystkie drzewa zostały zinwentaryzowane przez ornitologów pod kątem gniazdowania ptaków – wycinane są jedynie te sztuki, które mogą być wycięte zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prace prowadzone są pod nadzorem ornitologicznym – podkreśla Łukasz Szewczyk, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie.

W zamian za usunięte drzewa, nasadzona zostanie taka sama liczna drzew. Taki warunek został zapisany w decyzji środowiskowej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

– Warto podkreślić, że mimo rozbudowanej infrastruktury tego przedsięwzięcia, aż 2680 sztuk drzew zostanie nasadzonych w granicach inwestycji – zaznacza Szewczyk.

Pozostałe drzewa – 797 sztuk – zostaną posadzone na działkach należących do Gminy Miejskiej Kraków, wskazanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Będą to przede wszystkim gatunki rodzime – dęby, lipy, klony graby czy sosny o obwodzie pnia na wysokości 100 cm wynoszącym 14-16 cm.

Przypominamy też, że od poniedziałku 27 lipca do odwołania wprowadzony został zakaz parkowania przy ul. Nad Sudołem – na odcinku od numeru 22 do ul. Pleszowskiej. Zakaz obowiązuje jedynie w godzinach od 7.00 do 18.00.