górne tło

Przybywa kilometrów w infrastrukturze rowerowej miasta

Każdego roku infrastruktura rowerowa powiększa się o nowe kilometry. Spora część ścieżek rowerowych w mieście powstaje w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, a ich układ znajduje się w systemie dróg małopolskich – specjalnym programie, którego celem jest stworzenie spójnej sieci dla jednośladów przebiegających przez całe województwo.

– W 2014 r. w referendum, w którym krakowianie opowiedzieli się za rozbudową ścieżek rowerowych, miasto miało do dyspozycji wydzieloną infrastrukturę rowerową liczącą 142,5 km. Z biegiem lat oddawane były kolejne kilometry dróg oraz wprowadzano rozwiązania projektowe, które spowodowały, że obecnie do dyspozycji mieszkańców oddanych jest około 235 km – mówi prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Składają się na nie: drogi dla rowerów, ciągi pieszo-rowerowe, chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym, pasy rowerowe, kontrapasy oraz tzw. kontraruch rowerowy, gdzie dopuszczona jest jazda rowerem „pod prąd” na ulicach jednokierunkowych w strefie ruchu uspokojonego, czyli z ograniczeniem prędkości do 30 km/h.

Tylko w ubiegłym roku wybudowano ok. 13,1 km infrastruktury rowerowej. Inwestycje realizowane były w kontynuacji i powiązaniu z istniejącymi trasami rowerowymi, a ich efektem było 4,46 km dróg dla rowerów oraz 8,68 km ciągów rowerowo-pieszych wydzielonych w ramach projektów organizacji ruchu. Na koniec 2019 r. łączna długość wydzielonej infrastruktury rowerowej wynosiła 169,3 km, a przy uwzględnieniu wszystkich elementów infrastruktury rowerowej była to długość ok. 235 km.

Droga dla rowerów powstała w ramach przebudowy ciągu ulic Królewskiej, Podchorążych, Bronowickiej, wybudowano też bardzo ważny z punktu widzenia rowerzystów fragment ścieżki wzdłuż Wisły, na odcinku od ul. Widłakowej do ul. Tynieckiej. Do dyspozycji mieszkańców oddano drogę dla rowerów przebiegającą od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ul. Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic miasta.

W poniedziałek, 27 lipca oddano do dyspozycji mieszkańców drogę dla rowerów wraz z imponującą kładką pieszo-rowerową na Kamieńskiego. Droga łącznie z kładką liczy ok. 4,7 km.

To nie koniec rowerowych inwestycji w Krakowie. Trwają prace na ścieżkach wzdłuż al. Kijowskiej oraz ul. Armii Krajowej (ok. 1,5 km).

ZDMK

– Aby realizacja nowych inwestycji rowerowych przebiegała sprawnie, pojawił się Program Budowy Ścieżek Rowerowych. Obecnie w jego ramach poszukujemy firm, które opracują przebieg ścieżek wzdłuż ul. Conrada, Stojałowskiego oraz Bunscha – zaznacza Marcin Hanczakowski, dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Została również opracowana aktualizacja Studium Podstawowych Tras Rowerowych. Drogi dla rowerów powstają w ramach budowanej Trasy Łagiewnickiej (5,2 km) oraz rozbudowy ul. Igołomskiej (7,5 km). Miasto realizuje podpisane umowy na projekt i budowę dróg dla rowerów: pierwsza – dla ścieżki rowerowej na odcinku od klasztoru norbertanek do ścieżki przy moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (2,7 km); druga –dla ścieżki wzdłuż al. 29 Listopada (1,4 km – na odcinku od ul. Żelaznej do ul. Opolskiej). W obu przypadkach trwa projektowanie ścieżek.

W 2019 r. opracowane zostało Studium Podstawowych Tras Rowerowych. W tym roku planowane jest wprowadzenie pod obrady Rady Miasta Krakowa dokumentu zatwierdzającego  program inwestycji rowerowych, zgodnego z wyżej wymienionym studium. Co ważne, w nadchodzących latach przed Krakowem stoi wyzwanie w postaci realizacji inwestycji, w szczególności obiektów inżynierskich, które poprawią komfort i bezpieczeństwo na najbardziej obciążonych trasach rowerowych czy też zapewnią skomunikowanie z realizowanymi obecnie i powstałymi w ostatnich latach inwestycjami.

Kluczowymi do realizacji w kolejnych latach odcinkami będą:

ZDMK

Szansę dla usprawnienia ruchu rowerowego stanowi współpraca miasta w ramach inwestycji realizowanych przez PKP PLK, dzięki którym powstanie przeprawa rowerowa łącząca Podgórze z Kazimierzem oraz możliwe będzie wytyczenie ciągu rowerowego w obrębie wiaduktu nad ul. Prądnicką.