górne tło

Podzielono środki w kolejnej edycji programu „Nowa Huta Dziś!”

W tym roku po raz czwarty realizowany jest program „Nowa Huta Dziś!”. Celem projektu jest poprawa infrastruktury technicznej w Nowej Hucie. Za kwotę 2 mln zł zaplanowano realizację 15 zadań.

Programem objętych jest pięć nowohuckich dzielnic: Czyżyny, Mistrzejowice, Bieńczyce, Wzgórza Krzesławickie oraz Nowa Huta. Zarząd Dróg Miasta Krakowa umożliwił mieszkańcom zgłaszanie zadań do programu. Wszystkie zgłoszenia trafiły do dzielnic. To poszczególne dzielnice ostatecznie wybrały zadania, które są realizowane w ramach przyznanych środków.

Podział środków oraz planowane zadania:

Dzielnica XIV Czyżyny otrzymała kwotę 364 430 zł, środki przeznaczyła na:

Dzielnica XV Mistrzejowice otrzymała kwotę 419 670 zł, w jej ramach zamierza:

Dzielnica XVI Bieńczyce otrzymała kwotę 351 670 zł i przeznaczyła ją w całości na:

Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie otrzymała kwotę 312 680 zł. Tegoroczne środki przeznaczyła na:

Dzielnica XVIII Nowa Huta otrzymała kwotę 481 550 zł, w ramach środków planuje:

Realizacja zadań planowana jest do końca roku.