górne tło

Scholars at Risk – współpraca Willi Decjusza oraz UJ

20 lipca 2020 Instytut Kultury Willa Decjusza oraz Uniwersytet Jagielloński podpisały umowę o współpracy na organizację pierwszego w Polsce pobytu dla naukowca-uchodźcy w ramach międzynarodowego programu Scholars at Risk.

Ze strony Instytutu Kultury Willa Decjusza (IKWD) umowę o współpracy podpisała dr hab. Dominika Kasprowicz, dyrektor IKWD, prof. UJ, natomiast Uniwersytetu Jagielloński reprezentował prof. Piotr Laidler, Pełnomocnik Rektora ds. Internacjonalizacji. W spotkaniu wzięła udział także Katarzyna Olesiak, dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK.

W wyniku podpisanej umowy partnerskiej już we wrześniu przyjedzie do Krakowa akademik, który zamieszka w Willi Decjusza, gdzie w spokojnych i bezpiecznych warunkach, we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, będzie kontynuować pracę naukową. O tym, kto otrzyma stypendium dowiemy się, kiedy stypendysta przyjedzie do Krakowa.

Scholars at Risk to międzynarodowa sieć instytucji akademickich i osób, której misją jest ochrona prześladowanych członkiń i członków społeczności uniwersyteckiej oraz promocja wolności akademickiej. Organizując tymczasowe miejsca pracy na uniwersytetach partnerskich i uczelniach wyższych, sieć zapewnia bezpieczeństwo zagrożonym akademikom. Dzięki temu mogą kontynuować pracę naukową do czasu poprawy warunków i powrotu do krajów pochodzenia. Cieszymy się i jesteśmy dumni, że Kraków – reprezentowany przez Willę Decjusza i Uniwersytet Jagielloński – dołączył do tego programu, i do tego jako pierwszy w Polsce – mówi Dominika Kasprowicz, dyrektor IKWD, prof. UJ.

Sieć Scholars at Risk świadczy także usługi doradcze dla uczonych i instytucji goszczących, organizuje kampanie na rzecz badaczy uwięzionych czy represjonowanych w krajach pochodzenia, monitoruje ataki na społeczność akademicką na całym świecie oraz proponuje wdrażanie nowych narzędzi i strategii promowania wolności akademickiej. W programie zrzeszonych jest 507 uniwersytetów, szkół wyższych i stowarzyszeń w 39 krajach oraz 13 sieci partnerskich. Więcej informacji o programie można znaleźć tutaj.

Współpraca z siecią Scholars at Risk to dla Instytutu Kultury Willa Decjusza możliwość poszerzenia dotychczasowej działalności w zakresie wspierania twórców kultury z rożnych stron świata. Dzięki uczestnictwu w programach takich jak: ICORN, Program Rezydencji Artystycznych oraz Artis Protection Fund Willa Decjusza stanowi obecnie miejsce schronienia i pracy twórczej dla artystów z różnych krajów.

Włączanie się IKWD w programy stypendialne dla artystów i naukowców stanowi jedną z najważniejszych misji Instytutu, spójną z dziedzictwem Willi i samego miasta Krakowa - miejsca spotkań ludzi różnych kultur i tradycji.